Zastosowanie wankomycyny w terapii monitorowanej

Ocena możliwości zastosowania wankomycyny w terapii monitorowanej stężeniami leku w grupie noworodków z sepsą

Celem postępowania terapeutycznego jest osiągnięcie korzystnego działania produktu leczniczego przy minimalnych powikłaniach. Następstwo wyboru odpowiedniego leku dla danego pacjenta stanowi ustalenie schematu dawkowania, który w najbardziej optymalny sposób spełni ten cel. Jednak podanie określonego leku w tej samej dawce różnym chorym bądź temu samemu choremu, ale w różnych stanach klinicznych, może prowadzić do uzyskania odmiennej odpowiedzi.
Ryzyko wystąpienia oponiaka podczas terapii wysokimi dawkami leków zawierających cyproteron

Cyproteron z ryzykiem wystąpienia oponiaka?

Komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) wydał komunikat dotyczący stosowania cyproteronu w większych dawkach.
import równoległy

URPL: Wykaz leków z uzyskanym w styczniu 2020 roku pozwoleniem na import równoległy

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w styczniu 2020 roku.
Gif uchylił decyzję z 21 września 2018 roku i zezwolił na ponowny obrót 1 serii syropu Flegafortan

GIF: Kolejna seria syropu Flegafortan ponownie dopuszczona do obrotu

14 lutego 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) pozytywnie rozpatrzył wniosek o uchylenie decyzji z dnia 21 września 2018 roku, która wycofała z obrotu 40 serii preparatu na kaszel. Tym razem do obrotu powróci 1 seria syropu.
GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Mitomycin Accord

GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Mitomycin Accord

12 stycznia 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu 1 serii produktu leczniczego Mitomycin Accord.
URPL: Wykaz produktów leczniczych, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - grudzień 2019 r.

URPL: Wykaz produktów leczniczych, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – styczeń 2020 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 40 produktów leczniczych w styczniu 2020 roku.
Wykaz leków z pozwoleniem na obrót

URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na obrót od stycznia 2020 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które zostały dopuszczone do obrotu w styczniu 2020 roku.
Przegląd lekowy pacjenta z ostrym atakiem jaskry

Przegląd lekowy — pacjent z ostrym atakiem jaskry

Z badań przeprowadzonych w ubiegłej dekadzie wynika, że w Polsce na zaćmę chorowało około 773 tys. osób (2,4% populacji), zaś na jaskrę – 417 tys. Polaków (1,3% populacji). Oba schorzenia należą do chorób narządu wzroku, których występowanie wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy w szczególności osób powyżej 50. roku życia, stąd współwystępowanie zaćmy i jaskry jest najczęściej spotykane u osób starszych.
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla lekarzy i pozostałych członków zespołów ds. antybiotykoterapii.

Warsztaty dla zespołów ds. antybiotykoterapii

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla lekarzy i pozostałych członków zespołów ds. antybiotykoterapii. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 roku w Warszawie.
Podczas ostatniego posiedzenia CHMP wydano zalecenia na dopuszczenie do obrotu dla 15 leków.

EMA: Zalecono zatwierdzenie 15 nowych leków na posiedzeniu CHMP

W dniach 27-30 stycznia 2020 roku miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Na spotkaniu wydano zalecenia zatwierdzające 15 nowych leków, a także rozszerzenia wskazań kilku innych produktów leczniczych.