Strona główna


Aktualności

Wygraj płatny staż w REDAKCJI ! Konkurs AptekaSzpitalna.pl

Wygraj płatny staż w REDAKCJI ! Konkurs AptekaSzpitalna.pl

Jesteś kreatywny, pełen pasji zawodowej i uważasz, że praca farmaceuty szpitalnego nie zawsze jest doceniania? Chciałbyś spróbować swoich sił w jednej z największych redakcji branżowych w kraju? Jeśli tak - mamy dla Ciebie coś specjalnego!
Wprowadzenie do immunożywienia

Wprowadzenie do immunożywienia

Dużym wyzwaniem dla współczesnego żywienia klinicznego jest nie tylko zmniejszenie deficytu azotowego i dostarczenie energii niedożywionemu choremu, ale także podaż substancji, które miałyby wspomagać gojenie, regenerację i modulować odpowiedź immunologiczną organizmu. Cele, które chce się w ten sposób osiągnąć, to zmniejszenie liczby zakażeń oraz powikłań okołooperacyjnych, skrócenie czasu sztucznej wentylacji czy nawet hospitalizacji.
EAHP: Cztery nowe kursy e-learningowe dla farmaceutów szpitalnych

EAHP: Cztery nowe kursy e-learningowe dla farmaceutów szpitalnych

European Association of Hospital Pharmacists otworzyła cztery nowe kursy e-learningowe. Dostęp do nich jest bezpłatny - wystarczy się tylko zalogować.
MZ: Safety Features - czyli co farmaceuta szpitalny powinien wiedzieć

MZ: Safety Features – czyli co farmaceuta szpitalny powinien wiedzieć

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie wdrożenia tzw. „dyrektywy antyfałszywkowej” w aptekach szpitalnych, w którym wyjaśnia zasady zabezpieczeń produktów leczniczych, wprowadzane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r.
Loading...

Farmaceuta w szpitalu

Wprowadzenie do immunożywienia

Wprowadzenie do immunożywienia

Dużym wyzwaniem dla współczesnego żywienia klinicznego jest nie tylko zmniejszenie deficytu azotowego i dostarczenie energii niedożywionemu choremu, ale także podaż substancji, które miałyby wspomagać gojenie, regenerację i modulować odpowiedź immunologiczną organizmu. Cele, które chce się w ten sposób osiągnąć, to zmniejszenie liczby zakażeń oraz powikłań okołooperacyjnych, skrócenie czasu sztucznej wentylacji czy nawet hospitalizacji.
Fazy badań klinicznych cz. II

Fazy badań klinicznych cz. II

Kiedy uda się zaprojektować cząsteczkę, przeprowadzić niezbędne testy in vitro i in vivo, pozostaje mieć nadzieje, że dalszy proces badawczy będzie przebiegał równie sprawnie. Kolejnym krokiem jest przejście dwóch kolejnych faz badań klinicznych: II i III. Dziś przyjrzymy się im z bliska.
Braki leków w Europie cz.1

Braki leków w Europie cz.1

Problem braku leków staje się problemem o charakterze globalnym, coraz częściej dotykającym farmaceutów szpitalnych. W tym celu Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (European Association of Hospital Pharmacists, skrót: EAHP) od 2012 roku przeprowadza okresowe badania o zasięgu ogólnoeuropejskim, których celem jest zgromadzenie informacji na temat pojawiających się transgranicznych czasowych braków w dostępie do leków. Także w tym roku w dniach 19 marca  - 11 czerwca EAHP zbierało wśród farmaceutów szpitalnych informacje dot. braku leków na rynku europejskim.
Fazy badań klinicznych cz. I

Fazy badań klinicznych cz. I

Fazy badań klinicznych to etapy, w których naukowcy przeprowadzają eksperyment badawczy w formie interwencji zdrowotnej by znaleźć wystarczający dowód na użyteczność nowej metody, terapii czy cząsteczki. W przypadku badań farmaceutycznych fazy zaczynają się od projektowania cząsteczki, a następnie przechodzą do testów na zwierzętach. Jeśli ten etap zakończy się sukcesem, rozpoczyna się kliniczna faza rozwoju, testująca bezpieczeństwo badanego produktu na kilku osobach, stopniowo skutkując rozszerzeniem grupy badanej, aby finalnie - przeprowadzając badanie u wielu uczestników - ustalić, czy leczenie jest skuteczne.
Loading...

Bezpieczeństwo terapii

GIF: Flegafortan (Bromhexini hydrochloridum) 1,6 mg/ml, syrop znów w obrocie

GIF: Flegafortan (Bromhexini hydrochloridum) 1,6 mg/ml, syrop znów w obrocie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 10/D/2018 uchyla decyzję z 21 września nr 105/WC/2018 i przywraca do obrotu syrop Flegafortan (Bromhexini hydrochloridum) 1,6 mg/ml.
GIF: Vanatex 160, Vantex 80,  Vanatex HCT 160+25 i Vanatex HCT 80+12,5  wycofane !

GIF: Vanatex 160, Vantex 80, Vanatex HCT 160+25 i Vanatex HCT 80+12,5 wycofane !

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan - Vanatex 160, Vantex 80, Vanatex HCT 160+25 i Vanatex 80+12,5 pochodzących od wytwórcy Mylan Laboratories Limited.
NIL: Klebsiella pneumoniae New Dehli w Polsce- najnowszy raport

NIL: Klebsiella pneumoniae New Dehli w Polsce- najnowszy raport

Narodowy Instytut Leków (NIL) zachęca do zapoznania się z najnowszym Raportem Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów na temat występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi na terenie Polski w I kwartale 2017 roku.
GIF: kolejne wycofania i wstrzymania z obrotu leków zawierających walsartan

GIF: kolejne wycofania i wstrzymania z obrotu leków zawierających walsartan

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i wycofaniu z obrotu niektórych produktów zawierających substancję czynną walsartan, pochodzącą od wytwórcy Mylan Laboratories Limited.
Loading...

Wydarzenia

„Karbapenemazy – największe aktualne zagrożenie zdrowia publicznego w Polsce”- warsztaty

„Karbapenemazy – największe aktualne zagrożenie zdrowia publicznego w Polsce”- warsztaty

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dz. mikrobiologii lekarskiej oraz Konsultantem Wojewódzkim w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa śląskiego, zapraszają na warsztaty poświęcone zakażeniom wywoływanym przez pałeczki jelitowe. Warsztaty dedykowane są głównie lekarzom, pielęgniarkom epidemiologicznym i członkom zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych - a więc NIE ZAPOMINAJMY - także FARMACEUTOM!
Webinarium -"Czy Twój szpital jest gotowy na dyrektywę fałszywkową?"

Webinarium -„Czy Twój szpital jest gotowy na dyrektywę fałszywkową?”

W dniu 27 listopada br. o godzinie 10.00 odbędzie się webinarium dla szpitali w kwestii „Dyrektywy fałszywkowej" organizowane przez GS1 POLSKA.
AOTMiT: 44. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 44. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości NR 44/2018.
PTSF: Zaproszenie na spotkanie „Farmacja Kliniczna: Różne perspektywy, wspólny cel"

PTSF: Zaproszenie na spotkanie „Farmacja Kliniczna: Różne perspektywy, wspólny cel”

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Kraków zaprasza studentów, a także zainteresowanych farmaceutów na spotkanie „Farmacja Kliniczna: Różne perspektywy, wspólny cel". Celem spotkania jest wspólna debata na temat drogi rozwoju farmaceuty w obszarze klinicznym. Rejestracja ruszyła 26 listopada.
Loading...