Strona główna


Aktualności

FDA: zatwierdzenie kombinacji rywaroksaban + ASA

FDA: zatwierdzenie kombinacji rywaroksaban + ASA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rywaroksaban (Xarelto) w skojarzeniu z aspiryną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową (CAD) lub chorobą tętnic obwodowych (PAD).
Antykoagulanty a zmniejszone ryzyko demencji

Antykoagulanty a zmniejszone ryzyko demencji

Nowe badania sugerują, iż choć pacjenci z migotaniem przedsionków (AF) doświadczają szybszego globalnego spadku poznawczego i mają zwiększone ryzyko demencji w porównaniu z osobami w podobnym wieku, którzy nie mają AF, antykoagulanty u tej grupy chorych mogą zmniejszyć to ryzyko.
Aspiryna skuteczna nie u wszystkich

Aspiryna skuteczna nie u wszystkich

Wyniki opublikowanych na łamach the New England Journal of Medicine badań wskazują, że aspiryna u zdrowych dorosłych w starszym wieku bez choroby układu sercowo-naczyniowego niekoniecznie przynosi korzyści...
Opublikowano ustawę dot. minimalnych wynagrodzeń

Opublikowano ustawę dot. minimalnych wynagrodzeń

W Dzienniku Ustaw pojawiła się ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Loading...

Farmaceuta w szpitalu

Najczęstsze problemy terapeutyczne w geriatrii

Najczęstsze problemy terapeutyczne w geriatrii

Starzenie się społeczeństwa sprawia, że chorzy w podeszłym wieku stanowią coraz większą grupę pacjentów wymagających opieki medycznej. Szacuje się, że już dziś osoby powyżej 60. roku życia stosują około 40 % wszystkich przepisywanych leków.
Case study #8 – hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Case study #8 – hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

80-letnia kobieta została przyjęta na oddział chorób wewnętrznych z powodu utrzymujących się od 48h nudności, bólu brzucha, postępującego osłabienia i zaburzeń orientacji. Pacjentka cierpi na uogólnionego raka piersi, nadciśnienie tętnicze i depresję.
Igły stosowane w praktyce szpitalnej

Igły stosowane w praktyce szpitalnej

Kiedy mówimy o igłach w praktyce szpitalnej, zwykle przychodzi nam na myśl igła iniekcyjna – taka, którą podaje się leki, bądź taka, którą niegdyś pobierało się krew do badań diagnostycznych. Niektórzy pewnie skojarzą igłę z nielubianymi szczepieniami, a diabetycy z igłami do podaży insuliny. Tylko jedno słowo – a okazuje się że bardzo wiele zastosowań i całkiem inna budowa…
Debil, imbecyl, idiota

Debil, imbecyl, idiota

Z czym kojarzą nam się słowa debil, imbecyl, idiota? Gdy usłyszymy taki epitet, raczej nie jesteśmy zachwyceni. Warto jednak mieć świadomość, że debilizm, imbecylizm i idiotyzm były niegdyś terminami medycznymi, określającymi odpowiednio niepełnosprawność intelektualną o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, jednak z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym nie stosuje się już tych określeń.
Loading...

Bezpieczeństwo terapii

GIF: Wycofanie serii Flexbumin

GIF: Wycofanie serii Flexbumin

W dniu 15.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 109/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Flexbumin.
GIF: Wycofanie serii Cetirizine Genoptim SPH

GIF: Wycofanie serii Cetirizine Genoptim SPH

W dniu 08.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 108/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Cetirizine Genoptim SPH.
GIF: wycofanie serii preparatu Toramide

GIF: wycofanie serii preparatu Toramide

W dniu 05.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 107/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Toramide.
URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. Xarelto

URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. Xarelto

URPL opublikował komunikat bezpieczeństwa, w którym informuje, iż lek Xarelto (rywaroksaban) powoduje zwiększenie ogólnej śmiertelności, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i krwawień u pacjentów po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej w przedwcześnie przerwanym badaniu klinicznym.
Loading...

Wydarzenia

ATOMiT: 39. posiedzenie Rady Przejrzystości

ATOMiT: 39. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła w komunikacie na swojej witrynie internetowej plan spotkania Rady Przejrzystości 39/2018.
GIF: zgłoszenia do konferencji ATMP-HE

GIF: zgłoszenia do konferencji ATMP-HE

Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE - produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych
AOTMiT: 38. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 38. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości 38/2018.
Konferencja "Opieka farmaceutyczna od zaraz"

Konferencja „Opieka farmaceutyczna od zaraz”

Konferencja "Opieka farmaceutyczna od zaraz" to III edycja wydarzenia, które do tej pory zgromadziło ponad 1000 najbardziej aktywnych i ambitnych farmaceutów. Tegoroczne konferencje odbędą się w Krakowie (17 listopada) i Warszawie (2 grudnia).
Loading...