Strona główna


Aktualności

FDA zatwierdza inhibitor PARP w terapii raka piersi BRCA+

FDA zatwierdza inhibitor PARP w terapii raka piersi BRCA+

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała terapię doustną talazoparibem (Talzenna), inhibitorem polimerazy poli (ADP-rybozy) (PARP) u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi BCRA+.
EMA: dalsze działania odnośnie przeglądu sartanów

EMA: dalsze działania odnośnie przeglądu sartanów

Władze UE zdecydowały zwiększyć nadzór nad chińską firmą Zheijiang Huahai po inspekcjach europejskich i amerykańskich, które ujawniły słabości w zarządzaniu jakością w zakładzie Chuannan w Linhai w Chinach.
FDA: zatwierdzenie kombinacji rywaroksaban + ASA

FDA: zatwierdzenie kombinacji rywaroksaban + ASA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rywaroksaban (Xarelto) w skojarzeniu z aspiryną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową (CAD) lub chorobą tętnic obwodowych (PAD).
Antykoagulanty a zmniejszone ryzyko demencji

Antykoagulanty a zmniejszone ryzyko demencji

Nowe badania sugerują, iż choć pacjenci z migotaniem przedsionków (AF) doświadczają szybszego globalnego spadku poznawczego i mają zwiększone ryzyko demencji w porównaniu z osobami w podobnym wieku, którzy nie mają AF, antykoagulanty u tej grupy chorych mogą zmniejszyć to ryzyko.
Loading...

Farmaceuta w szpitalu

Interakcje lekowe w praktyce klinicznej

Interakcje lekowe w praktyce klinicznej

Jeden z najważniejszych problemów współczesnej farmakoterapii to niekorzystne interakcje między jednocześnie stosowanymi lekami oraz wynikające z nich skutki kliniczne. Dane statystyczne wskazują, że 10-15% hospitalizacji jest związanych z występowaniem działań niepożądanych towarzyszących monoterapii lub niekorzystnych reakcji pojawiających się w czasie stosowania politerapii.
Dosis facit venenum

Dosis facit venenum

Jak mawiał Paracelsus, tylko dawka czyni truciznę. W przypadku antybiotyków można odnieść to metaforycznie, bowiem nieodpowiednie dawki nieodpowiednich antybiotyków mogą sprawić, że pacjent w końcu pożegna się z tym światem, bo nic już mu nie pomoże. Sam lek więc go nie zabije, ale wciągnie na niebezpieczną ścieżkę.
Doustne suplementy pokarmowe – co wybrać?

Doustne suplementy pokarmowe – co wybrać?

Chcąc rozpocząć stosowanie doustnych suplementów pokarmowych (ONS-ów) w szpitalu warto wybrać parę takich produktów, które odzwierciedlałyby główne potrzeby pacjentów w danej placówce, a nie jedynie stałyby na półce, by móc uwzględnić właśnie je w procedurach przetargowych.
Najczęstsze problemy terapeutyczne w geriatrii

Najczęstsze problemy terapeutyczne w geriatrii

Starzenie się społeczeństwa sprawia, że chorzy w podeszłym wieku stanowią coraz większą grupę pacjentów wymagających opieki medycznej. Szacuje się, że już dziś osoby powyżej 60. roku życia stosują około 40 % wszystkich przepisywanych leków.
Loading...

Bezpieczeństwo terapii

GIF: Wycofanie serii Flexbumin

GIF: Wycofanie serii Flexbumin

W dniu 15.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 109/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Flexbumin.
GIF: Wycofanie serii Cetirizine Genoptim SPH

GIF: Wycofanie serii Cetirizine Genoptim SPH

W dniu 08.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 108/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Cetirizine Genoptim SPH.
GIF: wycofanie serii preparatu Toramide

GIF: wycofanie serii preparatu Toramide

W dniu 05.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 107/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Toramide.
URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. Xarelto

URPL: komunikat bezpieczeństwa dot. Xarelto

URPL opublikował komunikat bezpieczeństwa, w którym informuje, iż lek Xarelto (rywaroksaban) powoduje zwiększenie ogólnej śmiertelności, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i krwawień u pacjentów po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej w przedwcześnie przerwanym badaniu klinicznym.
Loading...

Wydarzenia

NIL: zaproszenie do Szkoły Eksperckiej

NIL: zaproszenie do Szkoły Eksperckiej

Narodowy Instytut Leków zaprasza na cykl wykładów naukowych w ramach powołanej przez Dyrektora NIL Szkoły Eksperckiej.
ATOMiT: 39. posiedzenie Rady Przejrzystości

ATOMiT: 39. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła w komunikacie na swojej witrynie internetowej plan spotkania Rady Przejrzystości 39/2018.
GIF: zgłoszenia do konferencji ATMP-HE

GIF: zgłoszenia do konferencji ATMP-HE

Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE - produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych
AOTMiT: 38. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 38. posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości 38/2018.
Loading...