Strona główna


Aktualności

EMA: Zyntibra - ryzyko przewyższa korzyści

EMA: Zyntibra – ryzyko przewyższa korzyści

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można przewidzieć, którzy pacjenci zostaną dotknięci możliwym ryzykiem. PRAC potwierdził zatem swoje ...
Czytaj Dalej
GIF: wycofanie serii Amotaksu

GIF: wycofanie serii Amotaksu

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu na terenie całego kraju zarządza się wycofanie produktu Amotaks 500mg/5ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej podmiot odpowiedzialny Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.: numer serii: 011116, ...
Czytaj Dalej
Receptariusz szpitalny jako codzienne narzędzie pracy medyka w szpitalu

Receptariusz szpitalny jako codzienne narzędzie pracy medyka w szpitalu

Opieka nad pacjentem podczas jego pobytu na oddziale to nie tylko podawanie leków i wykonywanie zabiegów, ale również niepogarszanie jego stanu zdrowia niewłaściwym postępowaniem. Około 30% błędów związanych z lekami ...
Czytaj Dalej
AOTMiT: 19. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTMiT: 19. posiedzenie Rady Przejrzystości

W ramach planowanego posiedzenia mają zostać poruszone następujące kwestie: Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca ...
Czytaj Dalej
EMA: dolutegrawir a wady płodu

EMA: dolutegrawir a wady płodu

Podczas gdy EMA ocenia nowe dowody, wydała następującą poradę ostrożnościową: Leku Dolutegravir HIV nie należy przepisywać kobietom pragnącym zajść w ciążę. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczną ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

Konferencje MedFarma 2018

Cykl szkoleń odbywa się w 12 największych miastach Polski: Pierwsze półrocze: Wrocław, Lublin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice Drugie półrocze: Szczecin, Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok, Kraków, Warszawa W trakcie spotkania zaplanowano: Sesję ...
Czytaj Dalej
fot. Shutterstock

NIA: aktualizacja Lex Apothecariorum

Zamieszczony wykaz zawiera hiperłącza do dokumentów źródłowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych oraz Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia. Wykaz składa się z następujących działów: DZIAŁ I Kodeks ...
Czytaj Dalej
Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Bezpieczne przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych Warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej Najczęściej kontroli będą podlegać temperatura i wilgotność powietrza w ...
Czytaj Dalej
FDA: innowacyjny lek przeciwmigrenowy

FDA: innowacyjny lek przeciwmigrenowy

Aimovig jest nowym podejściem terapeutycznym, pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA leczeniem opracowanym specjalnie w celu zapobiegania migrenom, poprzez blokowanie peptydowego receptora związanego z genem kalcytoniny (CGRP-R), który jak się ...
Czytaj Dalej
Konferencja "Badania kliniczne: wspólne cele"

Konferencja “Badania kliniczne: wspólne cele”

Celem tegorocznej konferencji jest promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać rozwój innowacji w Polsce. Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii organizatorzy przedstawią zarówno z ...
Czytaj Dalej
Loading...