Interakcje leków z pożywieniem cz. 7 – Klindamycyna i Linkomycyna

Powoli zbliżając się do końca serii artykułów w których poruszana jest tematyka interkacji leków przeciwbakteryjnych z pożywieniem, zajmiemy się dzisiaj klindamycyną i linkomycyną – antybiotykami z grupy linkozamidów o działaniu przede wszystkim bakteriostatycznym oraz bakteriobójczym w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia i od wrażliwości drobnoustrojów.

MECHANIZM

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego klindamycyny i linkomycyny polega na blokowaniu biosyntezy białka przez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu i zaburzeniami procesu elongacji łańcucha polipeptydowego.

ZALECENIA

Jak wygląda lista zaleceń koniecznych podczas terapii tymi antybiotykami? Co wolno, czego nie, na co zwrócić szczególną uwagę? Niech przedstawione poniżej prace będą odpowiedzią na powyższe pytania.

 

W badaniu które przeprowadził McGehee i wsp. wzięło udział 12 młodych mężczyz o masie ciała mieszczącej się w przedziale 63,8 – 94,2 kg. Uczestnicy badania otrzymywali dwie doustne dawki (D=500mg) linkomycyny i klindamycyny.

Jedna z dawek zażywana była na czczo (2 godziny przed zjedzeniem śniadania), natomiast druga dawka zażywana była bezpośrednio po spożytym śniadaniu.

 

Effect on food on concentrations of antibiotic in serum

 

Analizując wyniki tego badania, ale i badania przeprowadzonego przez Wagnera i wsp. widać, że w przypadku klindamycyny pokarm nie wpływa istotnie na biodostępność tego antybiotyku, zatem można go przyjmować niezależnie od posiłków [1, 2].

Z innymi wnioskami mamy do czynienia w przypadku linkomycyny, ale zanim przejdziemy do ostatecznych kokluzji, przyjrzyjmy się kolejnym wynikom z przeprowadzonych eksperymentów.

Wyniki badania jakie przeprowadzili Kaplan i wsp. dowodzą, że zażywanie linkomycyny w połączeniu z pokarmem skutkowało obniżeniem poziomu linkomycyny  w surowicy krwi [3].

McCall i wsp. przeprowadzili badanie w którym wzięło udział 10 zdrowych ochotników, którym podawana była linkomycyna w dawce D=500 mg w 3 różnych schematach:

 • 4 godziny przed śniadaniem,
 • 1 godzinę przed śniadaniem,
 • po śniadaniu.

Po dokonanych pomiarach poziom leku we krwi wynosił odpowiednio 3µg/ml, 2µg/ml, 1µg/ml. W przypadku odzysku leku z moczu, jego wartości również były proporcjonalnie zmniejszone [4].

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i dostępną literaturę można przedstawić następującą listę zaleceń:

 

KLINDAMYCYNA

 • Antybiotyk ten może być zażywany niezależnie od posiłków, jednak ze względu na możliwe drażnienie śluzówki żołądka, lepiej przyjmować ten lek razem z pożywieniem.
 • Zaleca się popijanie leku większą ilością wody, aby nie drażnić wypustu żołądka [5]. 

LINKOMYCYNA

 • Antybiotyk należy zażywać co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
 • W razie wystąpienia problemów żołądkowych lek ten można przyjmować z jedzeniem lub z mlekiem [5].

 

Bibliografia:

 1. McGehee i wsp.: Comparative studies of antibacterial activity in vitro and absorption and excretion of lincomycin and clinimycin, Am. J. Med. Sci., 1968, 256, 279-292
 2. Wagner J.G. i wsp.: Absorption, excretion and half-life of clinimycin in normal adult males, Am. J. Med. Sci., 1968, 256, 25-37
 3. Kaplan K. i wsp.: Microbiological, pharmacological and clinical studies of lincomycin, Am. J. Med. Sci., 1965, 250, 137-146
 4. McCall C.E. i wsp.: Lincomycin: activity in vitro and absorption and excretion in normal yong men, Am. J. Med. Sci., 1967, 254, 144-155
 5. Drugs.com

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

logo