AKI – farmaceuta na straży funkcji nerek

AKI – farmaceuta na straży funkcji nerek

Leki są jednym z istotnych narzędzi jakimi posługujemy się w celu poprawy zdrowia pacjentów. By jednak używać tych narzędzi poprawnie niezbędne jest ciągłe monitorowanie osób hospitalizowanych w celu dostosowywania leczenia do ich aktualnego stanu. Niezależnie od profilu oddziału szpitalnego, farmaceuta stoi na straży funkcji nerek.
Syndrom "red man"

Syndrom „red man”

Wankomycyna towarzyszy nam już od 1958 roku i pomimo zjawiska narastającej oporności bakterii na różne grupy antybiotyków, wciąż zajmuje znaczące miejsce w walce z zakażeniami. Ze względu na jej zastosowanie w ciężkich zakażeniach takich jak sepsa czy infekcyjne zapalenie wsierdzia (szczególnie o etiologii MRSA) często określana jest jako „lek ratunkowy” lub „lek ostatniej szansy”. W wielu przypadkach stanowi także dobra alternatywę dla pacjentów ze stwierdzoną alergią na penicyliny. Ze względu na powyższe fakty, rozsądne stosowanie tego leku nabiera szczególnego znaczenia.
Którędy na oddział?

Którędy na oddział?

Farmacja kliniczna – hasło, które większość od dawna praktykujących farmaceutów słyszała na początku swojej kariery i zdążyła przenieść je w sferę mrzonek i marzeń. Z kolei niektórych wciąż rozpala jako obietnica rozwijającej ścieżki zawodowej będącej alternatywą dla rynku aptecznego drążonego przez liczne problemy. Inni pracownicy ochrony zdrowia w ogromnej większości nigdy nie słyszeli tego pojęcia.
Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Okiem farmaceuty klinicznego: złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) będący stanem zagrażającym życiu zbierał swoje żniwo głównie na przełomie lat 60. i 70. kiedy to śmiertelność sięgała ponad 70 procent. Obecnie ze względu na większą świadomość dotyczącą stosowania leków neuroleptycznych szacuje się, że występuje u maksymalnie 3 procent pacjentów. Jednak to zmniejszone ryzyko czasem usypia kliniczną czujność. W takiej sytuacji to właśnie farmaceuta może pomóc w spojrzeniu na pacjenta przez pryzmat przyjmowanych leków.
ACC dobre na… nerki?

ACC dobre na… nerki?

Zadaniem farmaceuty klinicznego obecnego na oddziale jest między innymi weryfikacja zleceń lekarskich i pełnienie funkcji doradczej w zakresie farmakoterapii. Wszystkie informacje przekazywane zespołowi medycznemu na oddziale szpitalnym powinny być zgodne z aktualną wiedzą – muszą wpisywać się w założenia Evidence Based Medicine (EBM). Wymaga to ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i niejednokrotnie zgłębiania nowych zagadnień.