Transformacja opieki onkologicznej dzięki wspólnym badaniom?

Według pracy Johanna S. de Bono, którą przedstawił na konferencji ESMO, udane partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim miały pozytywny wpływ na odkrywanie i rozwój produktów leczniczych stosowanych w leczeniu raka prostaty.

Współpraca kluczem do sukcesu?

Profesor Johann de Bono jest kierownikiem Zakładu Badań Klinicznych i międzynarodowym ekspertem w dziedzinie opracowywania nowatorskich terapii przeciwnowotworowych w leczeniu nowotworów dorosłych.

Badania inicjowane przez badacza ważnym elementem w rozwoju

Jak informuje Johann de Bono odkrywanie i rozwój innowacyjnych terapii, które mogą zmienić sposób leczenia raka, to trudny proces, często oparty na bliskiej współpracy, obejmującej wielu partnerów, w tym przemysł i środowisko akademickie. Przemysł farmaceutyczny odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu leków, zapewniając fundusze i zasoby na badania kliniczne na dużą skalę. Zasoby przemysłu są jednak ograniczone i nie wszystkim badaniom można nadać priorytet ze względu na konkurencyjne pierwszeństwa lub niewystarczające zainteresowanie komercyjne. Aby wypełnić tę lukę, badania inicjowane przez badaczy mogą odegrać kluczową rolę w odpowiedzi na niezwykle ważne pytania naukowe wynikające z postępu w biologii nowotworów i mogą utorować drogę do opracowania nowych, rewolucyjnych metod leczenia pacjentów. Takie badania mogą dostarczyć wglądu w tematy, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezbadane.

Czytaj także: Podawanie leków przez zgłębnik (sztuczny dostęp odżywczy), jako alternatywna droga podania leków 

Przykłady przeprowadzonych badań

Zgodnie z tym co przedstawił na konferencji  Johann de Bono w ostatnich latach leczenie raka prostaty uległo zmianie dzięki rozwojowi szeregu terapii będących efektem udanej współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem. Przedstawił następujące przykłady:

  • inhibitor polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP), olaparyb, badano po raz pierwszy u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty w ramach zainicjowanego przez badacza programu badań klinicznych fazy II TOPARP. Odkrycia te zostały później potwierdzone w sponsorowanym przez przemysł badaniu III fazy PROfound, które wykazało, że olaparyb poprawia zarówno przeżycie wolne od progresji, jak i całkowite przeżycie u pacjentów z rakiem prostaty z przerzutami opornym na kastrację oraz zmianami w genach odgrywających rolę w naprawie rekombinacji homologicznej
  •  wczesne odkrycie odkrycie kliniczne i rozwój inhibitora biosyntezy androgenów abirateronu – zsyntetyzowanego i wytworzonego po raz pierwszy w Instytucie Badań nad Rakiem – wymagało to ścisłej współpracy z zespołem badaczy akademickich. Następnie wykazano, że abirateron poprawia wyniki kliniczne w badaniach III fazy u pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację, którzy wcześniej otrzymywali chemioterapię lub którzy nie byli wcześniej poddawani chemioterapii.
  • innym przykładem znaczenia badań naukowych nad rakiem prostaty jest niedawne opracowanie selektywnego antagonisty CXCR2, AZD5069. Badania przedkliniczne wykazały, że środek ten może zmniejszać wzrost guza u myszy chorych na raka prostaty poprzez wpływ na chemoatrakcję komórek mieloidalnych do guza poprzez fenotyp wydzielniczy związany ze starzeniem się, czyli SASP. Następnie, w zainicjowanym przez badacza badaniu fazy I/II, AZD5069 w połączeniu z enzalutamidem wykazywał działanie przeciwnowotworowe u pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację.

Czytaj także: Pembrolizumab – EMA zaleca rozszerzenie wskazań terapeutycznych

Współpraca i ryzyko inwestycji w celu poprawy opieki onkologicznej

Jak podkreślił Profesor, pomimo takiej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim nadal istnieje wiele wyzwań. Opracowywanie leków jest w dalszym ciągu kosztowne i czasochłonne, a każda nowa terapia wymaga inwestycji o wartości ponad 2 miliardów dolarów i trwa od 10 do 15 lat od odkrycia do zatwierdzenia.

Niedobór zasobów w dalszym ciągu stanowi przeszkodę zarówno dla środowiska akademickiego, jak i przemysłu, a wyzwanie to pogłębia obecna sytuacja gospodarcza. Johann de Bono podkreśla, że choć firmy farmaceutyczne mogą niechętnie podejmować ryzyko inwestowania we wspólne badania kliniczne dotyczące niektórych nowotworów, wynik tych wysiłków może przynieść ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, a co najważniejsze – osobom cierpiącym na raka. Wspólne wysiłki obejmujące przemysł i liczne współpracujące grupy badawcze o szerokim zasięgu na poziomie globalnym umożliwiają nie tylko przezwyciężenie kurczących się zasobów, ale także pobudzenie wysiłków badawczych w celu zmaksymalizowania szans na przekształcenie opieki onkologicznej.

Czytaj także: System Informacji o Badaniach Klinicznych – zmiana zasad przejrzystości 

Źródło: ESMO

logo