Krajowa Sieć Onkologiczna – projekt ustawy

Rząd chce wprowadzić nowy model zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, który usprawni organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących onkologii. Szpitale, które spełniają kryteria kwalifikacyjne, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak to ma wyglądać?
Ustawa o wyrobach medycznych a nowe obowiązki szpitali (fot. shutterstock.com)

Ustanowienie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) ma spowodować wzrost efektywności leczenia nowotworów, zarówno w skali kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych. Będzie to możliwe dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości. W konsekwencji umożliwi to odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz pozwoli na obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi – czytamy w przekazanej informacji.

Czytaj także: Alternatywa dla trójstopniowej drabiny analgetycznej WHO ? 

Szczegółowe rozwiązania

Struktura KSO

 • Strukturę KSO będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodkami Kooperacyjnymi.
 • KSO zapewni strukturę, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.
 • Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na obiektywnych kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego oraz potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.
 • Wprowadzony zostanie okres przejściowy na przygotowanie się przez podmioty lecznicze do spełnienia wymagań koniecznych do przystąpienia do KSO na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej.
 • Pierwsza kwalifikacja zostanie przeprowadzona w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj także: Trastuzumab derukstekan – EMA zaleca rozszerzenie wskazań terapeutycznych 

Brak należności do KSO

 • Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 • Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18. roku życia oraz udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Korzyści dla pacjenta

Profesjonalna opieka dla każdego pacjenta

 • Każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną, która będzie oparta o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne.
 • Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
 • Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Utworzenie infolinii 

 • Utworzona zostanie infolinia onkologiczna na poziomie krajowym.
 • Będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Infolinia będzie także umożliwiać dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej – rozwiązanie to będzie możliwe po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Ocena satysfakcji

 • Wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

Czytaj także: FDA zatwierdziła nowy schemat terapii w NDRP 

Źródło: GOV

logo