Potrzeby żywieniowe pacjentów onkologicznych – odpowiedź MZ

Organizacje pozarządowe zaapelowały o rozszerzenie projektu o regulacje mające na celu uregulowanie problemu leczenia żywieniowego pacjentów onkologicznych. Pojawiła się odpowiedź MZ w tej sprawie.

Apel organizacji pozarządowych

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, który przewiduje przeorganizowanie systemu leczenia onkologicznego, zwiększenie jakości oraz skuteczności diagnostyki i terapii pacjentów onkologicznych.

Zdaniem organizacji pozarządowych zajmujących się żywieniem medycznym, w ramach prac nad tym projektem konieczne jest uwzględnienie potrzeb żywieniowych pacjentów onkologicznych. Przyjęły one stanowisko w tej sprawie.

Zaapelowały o rozszerzenie projektu o regulacje mające na celu uregulowanie problemu leczenia żywieniowego pacjentów onkologicznych, w szczególności przez:

  • doprecyzowanie zasad przeprowadzania przesiewowej oceny stanu odżywienia oraz pogłębionej oceny żywieniowej,
  • nałożenie bezpośredniego obowiązku odnotowywania wyników tych badań w dokumentacji medycznej,
  • zobowiązanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do zapewnienia pacjentom leczenia żywieniowego adekwatnego do potwierdzonego stanu klinicznego.

Organizacje szczegółowo uzasadniają konieczność wprowadzenia tych zapisów do projektu. Proponują poprawkę, której uwzględnienie pomoże zapewnić odpowiednią, kompleksową terapię dla pacjentów onkologicznych.

Wyrażam nadzieję, że uwagi te znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w ostatecznym brzmieniu projektu ustawy, który przyczyni się do optymalnego rozwiązania realizującego w najwyższym stopniu interes pacjentów – pisze Marcin Wiącek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Czytaj także: Domowe żywienie pozajelitowe – rola farmaceuty 

Odpowiedź MZ

Zagadnienie żywienia pacjentów jest ważnym elementem opieki onkologicznej i nie tylko. Dlatego też nie wykluczono jej w projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, bowiem wskazując w definicji opieki onkologicznej, że są to świadczenia realizowane w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), projektodawca wskazał na wszystkie świadczenia gwarantowane dedykowane pacjentom onkologicznym realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jak i leczeniu szpitalnym, w tym na świadczenia żywieniowe oraz na przesiewową ocenę stanu odżywienia, dla której zasady realizacji zostały określone w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.) – czytamy w odpowiedzi Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ.

Czytaj także: MZ podpisał porozumienie z siecią amerykańskich ośrodków onkologicznych NCCN 
Źródło: GOV

 

logo