Spotkanie CHMP – luty 2023

W dniach 20-23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Jakie są najważniejsze informacje z tego spotkania?
EAHP jest organizacją wspierającą farmaceutów szpitalnych

Leki rekomendowane do zatwierdzenia

Komitet przyjął pozytywną opinię dla następujących preparatów:

  • Akeega (niraparib/octan abirateronu) –  w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami i mutacjami BRCA 1/BRCA 2.
  • Elfabrio (pegunigalzydaza alfa) – do leczenia choroby Fabry’ego, rzadkiej choroby genetycznej, która wynika z gromadzenia się pewnego rodzaju tłuszczu w komórkach organizmu.
  • Hyftor (syrolimus) –  w leczeniu naczyniakowłókniaka twarzy, łagodnej zmiany naczyniowej skóry składającej się z tkanki włóknistej skóry i naczyń krwionośnych. Hyftor jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci powyżej szóstego roku życia.
  • Opzelura (ruksolitynib) – w leczeniu bielactwa niesegmentowego, choroby skóry charakteryzującej się występowaniem odbarwionych plam na skórze. Opzelura jest wskazana w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.
  • Tibsovo (iwosydenib) – w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej, nowotworu krwi i szpiku kostnego oraz w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka dróg żółciowych.
  • Vafseo (vadadustat) – w leczeniu objawowej niedokrwistości u osób dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie podtrzymującej.
  • Bekemv (ekulizumab) – lek biopodobny do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii u dorosłych i dzieci. Napadowa nocna hemoglobinuria jest zagrażającą życiu chorobą genetyczną, która powoduje rozpad krwinek czerwonych, co prowadzi do różnych komplikacji medycznych. Bekemv jest pierwszym lekiem biopodobnym zatwierdzonym dla tej substancji czynnej. W przeciwieństwie do produktu referencyjnego, Bekemv jest przeciwwskazany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy oraz u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Czytaj także: Spotkanie CHMP – styczeń 2023 

Zalecenia dotyczące rozszerzenia wskazania terapeutycznego

Komitet zalecił cztery rozszerzenia wskazań dla leków, które są już dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej (UE): Esbriet, Libtayo, Rinvoq i TachoSil.

Wycofanie wniosków

Wycofano wniosek o rozszerzenie wskazania terapeutycznego preparatu Buvidal w leczeniu bólu przewlekłego (długotrwałego) u osób uzależnionych od opioidów.

Czytaj także: Zmiany refundacyjne w hematologii – styczeń 2023 

Ponowne rozpatrzenie rekomendacji

Wnioskodawca Sohonos* zwrócił się o ponowne rozpatrzenie opinii EMA ze stycznia 2023 r. Po otrzymaniu uzasadnienia wniosku Agencja ponownie rozpatrzy swoją opinię i wyda ostateczną rekomendację.

Czytaj także: Nowa lista leków refundowanych – marzec 2023 

Źródło: EMA

logo