Zmiany refundacyjne w hematologii – styczeń 2023

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, Konsultant Krajowa w dziedzinie hematologii poinformowała o nowych refundacjach i zmianach w programach lekowych, które obowiązują od 01.01.2023 r. Co się zmieniło?

Nowa lista refundacyjna

Wprowadzono następujące leki na nową listę refundacyjną:

1. Przewlekła białaczka limfocytowa  

 • w I linii leczenia dla chorych wysokiego ryzyka (pacjentom z delecją 17p / mutacją w genie TP53 lub niezmutowanym statusem IgHV): ibrutynib i akalabrutynib;
 • w chorobie opornej/nawrotowej: rozszerzone wskazania dla ibrutynibu (zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego); akalabrutynib dla chorych z del17p/mut TP53 oraz akalabrutynib dla chorych bez del17p/mutTP53.

2. Szpiczak plazmocytowy

 • w I linii leczenia dla chorych kwalifikujących się do auto-HSCT: Daratumumab+VTd (DVTd);
 • w chorobie opornej/nawrotowej: Daratumumab+Lenalidomid+Dex (DRd), Elotuzumab+Pomalidomid+Dex (EloPd).

Lenalidomid został przeniesiony do katalogu chemioterapii i jest refundowany zarówno w dotychczasowych, jak i nowych wskazaniach dla chorych na szpiczaka plazmocytowego:

3. Chłoniaki T-komórkowe

 • dla chorych na układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek w pierwszej linii leczenia: brentuksymab wedotyny w skojarzeniu z CHP (cyklofosfamid, doksorubicyna, prednizon).

4. Chłoniaki B-komórkowe

 • dla chorych na chłoniaka grudkowego (G1-3a) uprzednio leczonego – lenalidomid w połączeniu z rytuksymabem (katalog chemioterapii).

5. Klasyczny chłoniak Hodgkina

 • W nowym programie lekowym B.77, w części dotyczącej niwolumabu, zmodyfikowano jedno ze wskazań.
  Jest to następujące wskazanie: stwierdzony nawrót lub oporność na leczenie po wcześniejszym przeszczepieniu autologicznych komórek macierzystych szpiku (auto-HSCT) oraz po leczeniu brentuksymabem vedotin albo nawrót lub oporność po wcześniejszym leczeniu brentuksymabem vedotin, gdy auto-HSCT nie stanowiło opcji leczenia.

6. Zespoły mielodysplastyczne

 • chorzy na MDS z syderoblastami pierścieniowatymi wymagający przetoczeń KKCz – luspatercept (nowy program B.142).
 • Lenalidomid został przeniesiony do katalogu chemioterapii z zachowaniem dotychczasowych wskazań dla chorych na MDS 5q(-).

Czytaj także: Krajowa Sieć Onkologiczna – projekt ustawy 

Zmiany w programach lekowych

Ujednolicono programy lekowe poprzez utworzenie wspólnych programów lekowych dla chorych na:

 • chłoniaki B-komórkowe,
 • klasycznego chłoniaka Hodgkina,
 • przewlekłą białaczkę limfocytową,
 • chłoniaki T-komórkowe (chłoniaki skórne i chłoniaki układowe).

W programach lekowych zmodyfikowano badania przy kwalifikacji i monitorowaniu terapii. Dodano także szczegółowe informacje nt. dawkowania leków w poszczególnych schematach.

Rok 2023 rozpoczął się od dobry informacji dla polskich pacjentów hematologicznych i leczących ich lekarzy. Nowe decyzje refundacyjne dają wiele nowych możliwości leczenia i są szansą na poprawę wyników leczenia naszych chorych – podsumowuje Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, Konsultant Krajowa w dziedzinie hematologii.

Czytaj także: FDA zatwierdziła nowy schemat terapii w NDRP 

Źródło: Hematoonkologia

logo