Akeega – EMA zaleca przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię, rekomendując przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego niraparib/octan abirateronu (Akeega), przeznaczonego do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornego na kastrację (mCRPC) z mutacjami BRCA1/2.

Najważniejsze informacje

Akeega będzie dostępny w postaci tabletek powlekanych zawierających połączenia o ustalonej dawce 50 mg niraparybu/500 mg octanu abirateronu lub 100 mg niraparybu/500 mg octanu abirateronu. Substancjami czynnymi leku Akeega są niraparyb i octan abirateronu.

Niraparyb jest inhibitorem enzymów polimerazy poli(ADP-rybozy): PARP 1 i PARP 2, które uczestniczą w procesach naprawy DNA. Hamowanie aktywności enzymatycznej PARP i zwiększone tworzenie kompleksów PARP-DNA skutkuje uszkodzeniem DNA i prowadzi do apoptozy i śmierci komórek nowotworowych. Octan abirateronu, przekształca się w organizmie w abirateron, który hamuje 17α-hydroksylazę/C17,20-liazę (CYP17), enzym niezbędny do biosyntezy androgenów. Poprzez hamowanie CYP17 octan abirateronu hamuje biosyntezę androgenów w jądrach, nadnerczach, komórkach raka gruczołu krokowego.

Zaletą preparatu Akeega jest jego zdolność do opóźniania postępu choroby w porównaniu z samym octanem abirateronu, co oceniono w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy z podwójnie ślepą próbą.

Czytaj także: Spersonalizowana szczepionka na czerniaka uzyskała oznaczenie terapii przełomowej od FDA 

Działania niepożądane 

Najczęstsze działania niepożądane to niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, zaparcia, zmęczenie, nudności, małopłytkowość, duszność, ból pleców, zmniejszenie apetytu, neutropenia, bóle stawów, wymioty, hipokaliemia, zawroty głowy, bezsenność, hiperglikemia i zakażenie dróg moczowych.

Pełne wskazanie 

  • Produkt Akeega jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem w leczeniu dorosłych pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego i mutacjami genu BRCA1/2 (zarodkowymi i/lub somatycznymi), u których chemioterapia nie jest klinicznie wskazana
  • Akeega powinien być przepisywany przez lekarzy doświadczonych w leczeniu raka prostaty.

Źródło: ESMO

 

logo