PRAC: organiczenie stosowania leku Xofigo

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) podczas posiedzenia w dniach 9-12 lipca 2018 r. zalecił ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu raka prostaty.

Dokonano przeglądu danych wskazujących na możliwe ryzyko przedwczesnej śmierci oraz zwiększenie liczby złamań z użyciem Xofigo (dichlorek radu-223). Dlatego Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków zalecił ograniczenie stosowania tego leku przeciwnowotworowego u pacjentów którzy mieli dwie wcześniejsze terapie z powodu przerzutowego raka prostaty lub którzy nie mogą otrzymać innych terapii.

PRAC potwierdził również swoje wcześniejsze tymczasowe zalecenie, że leku nie można stosować z preparatem Zytiga i prednizonem / prednizolonem.

Więcej informacji w raporcie EMA.

logo