Ryzyko wystąpienia oponiaka podczas terapii wysokimi dawkami leków zawierających cyproteron

Cyproteron z ryzykiem wystąpienia oponiaka?

Komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) wydał komunikat dotyczący stosowania cyproteronu w większych dawkach.
Co ustalono na ostatnim spotkaniu PRAC?

Spotkanie PRAC — październik 2019 r.

W dniach 28–31 października 2019 roku odbyło się spotkanie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). Jakie decyzje podjęto na zebraniu?
Rekomendacje dotyczące kremów zawierających estradiol

EMA: rekomendacje dotyczące kremów zawierających estradiol

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) wydał zalecenia ograniczające stosowanie kremów zawierających 100 mikrogramów estradiolu do pojedynczego okresu leczenia trwającego maksymalnie 4 tygodnie.
Wycofanie leków zawierających fenspiryd

GIF: Wycofanie wszystkich leków zawierających fenspiryd

Zgodnie z zaleceniami PRAC, GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu wszystkich serii leków zawierających fenspiryd. W tej sprawie wydano 13 decyzji dotyczących 7 różnych preparatów w różnych dawkach.
Co ustalono na ostatnim spotkaniu PRAC?

Spotkanie PRAC – najważniejsze decyzje

W dniach 8-11 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). Jakie decyzje podjęto na zebraniu?
Nowe zalecenia dotyczące dawkowaniu leków zawierających metotreksat

Zalecenia do dawkowania leków zawierających metotreksat

Komitet bezpieczeństwa EMA (PRAC) zalecił dodatkowe środki, które ograniczą błędy w dawkowaniu metotreksatu. Wynika to z niepoprawnego przyjmowania leku. Zdarza się bowiem, że pacjenci stosują preparat codziennie, a nie tak jak zalecił lekarz - co tydzień.
Wycofanie leków zawierających fenspiryd

EMA: Cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków zawierających fenspiryd

Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA (PRAC) zalecił wycofanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków stosowanych w kaszlu. Wynika to z przeprowadzonego przeglądu, który potwierdził, że leki te mogą powodować zaburzenia rytmu serca.
Ostrzeżenie o skłonnościach samobójczych przy stosowaniu HSA

Ostrzeżenie o skłonnościach samobójczych przy stosowaniu HSA

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków wydał zalecenie dotyczące aktualizacji ulotek informacyjnych dla pacjentek stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne (HSA). Ponadto, w komunikacie informuje o kwestiach bezpieczeństwa stosowania powyższych preparatów.
EMA: podsumowanie spotkania PRAC

EMA: podsumowanie spotkania PRAC

W dniach 29-31 października odbyło się spotkanie komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) przy Europejskiej Agencji Leków.
EMA: podsumowanie spotkania PRAC

EMA: podsumowanie spotkania PRAC

W dniach 1-4 października 2018r. miało miejsce kolejne posiedzenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC).