Klasyfikacja ATC

W 1976 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwszy spis, zwany klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną (ATC). Każdy lek posiada indywidualny kod, który opisuje jego właściwości i przynależność.
Klasyfikacja ATC stworzona przez WHO

Klasyfikacja ATC została stworzona w celu uporządkowania leków oraz innych środków wykorzystywanych w medycynie. Substancje przypisuje się do odpowiedniej grupy anatomicznej, terapeutycznej oraz chemicznej. Co roku Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków, które działa w ramach WHO aktualizuje system klasyfikacji ATC. W styczniu publikuje się zmiany w systemie, które obejmują zmiany kodów już istniejących a także dodanie nowych, co wymusza na podmiotach odpowiedzialnych za lek aktualizację kodu ATC, który znajduję się
w CHPL.

Struktura klasyfikacji ATC

System klasyfikacji Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) dzieli substancje czynne na grupy w zależności od narządu lub układu, na który działa. Kolejnym kryterium podziału są właściwości terapeutyczne, farmakologiczne oraz chemiczne. Według systemu klasyfikacji ATC każdy kod leku składa się z 7 znaków, w tym liter i cyfr. Na podstawie kryteriów podziału wyróżnione jest
5 poziomów klasyfikacji. Te poziomy to:

 • I: jest to 14 głównych jednostek anatomicznych, każda oznaczona odpowiednią literą,
  APrzewód pokarmowy i metabolizm
  BKrew i układ krwiotwórczy
  CUkład sercowo-naczyniowy
  DDermatologia
  GUkład moczowo-płciowy i hormony płciowe
  HLeki hormonalne działające ogólnie
  JLeki stosowane w zakażeniach
  LLeki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
  MUkład mięśniowo-szkieletowy
  NUkład nerwowy
  PLeki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
  RUkład oddechowy
  SNarządy zmysłów
  VRóżne
 • II: Podgrupa farmakologiczna lub terapeutyczna,
 • III i IV: Podgrupa chemiczna,
 • V: Substancja chemiczna, opis składa się z dwóch cyfr.

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna dla Paracetamolu

Numeryczny kod według systemu klasyfikacji leków ATC to N02B E01

N – Ośrodkowy układ nerwowy
N02 – leki przeciwbólowe
N02BE – anilidy
N02BE01paracetamol

Leki złożone z kilku substancji czynnych otrzymują kody inne niż leki złożone z jednej substancji chemicznej dlatego ich indywidualny kod ATC stanowi kombinację kilku kodów i tworzony jest w inny sposób. Nowo powstałe substancje na wniosek firm farmaceutycznych czy agencji badawczych otrzymują od Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków WHO swój kod według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej. Sytuacją szczególną są leki, które w tej samej dawce i postaci farmaceutycznej są już zarejestrowane w dwóch lub więcej wskazaniach terapeutycznych. W takim przypadku istnieje kilka możliwości ustalenia klasyfikacji leku według kodu ATC. Ostateczną decyzję co do sklasyfikowania substancji leczniczej podejmuje Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Metodologii Statystyki Leków WHO na podstawie danych z literatury oraz założenia co do najbardziej powszechnego wskazania do stosowania danego leku.

Źródła:

https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification

 

logo