Albuminy

Albuminy to naturalne białka organizmu produkowane przez wątrobę. Odpowiadają w organizmie między innymi za transport leków.
Albuminy pomagają utrzymać prawidłową objętość krwi pacjenta

Czym są i jak działają albuminy?

Albumina ludzka jest białkiem surowicy krwi. Jej zawartość stanowi mniej więcej 50% białek. Naturalnie produkowana jest w wątrobie. Ich obecność gwarantuje utrzymanie prawidłowego ciśnienia koloidoosmotycznego (onkotycznego) osocza. To zjawisko chroni przed przenikaniem wody do otaczających tkanek. Tym samym zapobiega powstawaniu obrzęków i niebezpiecznemu zagęszczeniu krwi. Ponadto zapewnia prawidłową objętość osocza.
Albuminy krążą we krwi, dlatego też jedną z głównych funkcji jest transport, są białkami nośnikowymi. Ich rola polega na transporcie wolnych kwasów tłuszczowych czy bilirubiny, a także hormonów czy witamin. Albuminy odpowiadają w organizmie za transport metali ciężkich a także leków. W tej grupie leków znajdują się między innymi barbiturany, digoksyna czy sulfonamidy oraz kwas acetylosalicylowy. Kolejną funkcją tych białek jest tworzenie rezerwuaru aminokwasów, który wykorzystuje się do syntezy białek poza wątrobą. Poza funkcją transportową albuminy odpowiadają za wiązanie hormonów, na przykład T3, T4. Ponadto ten rodzaj białka ma za zadanie utrzymać prawidłowe pH krwi. Wartość ta powinna utrzymać się w przedziale 7,35 – 7,45. Każde odchylenie od tej wartości prowadzi do kwasicy lub zasadowicy organizmu. Ostatnią cechą, która wyróżnia te białka jest amfiprotyczność, czyli zdolność wiązania zarówno anionów jak i kationów.

Wskazania do stosowania albumin

Ludzka albumina podawana jest pacjentom w formie roztworu do infuzji. Najczęściej stosuje się ją w celu podniesienia ciśnienia onkotycznego krwi. Podaż albumin prowadzi do zwiększenia objętości krążącej wewnątrznaczyniowo krwi. W efekcie prowadzi do zmniejszenia jej lepkości. Albuminy mają zastosowanie w leczeniu hipoalbuminemii. powodują ją stany niewydolności wątroby a także choroby nerek. Spadek poziomu album wskazuje również na stan niedożywienia pacjenta. Ponadto jest niestety powodem pogorszenia się stanu ogólnego organizmu, co utrudnia walkę z chorobami towarzyszącymi. Niski poziom białek przyczynia się do wzrostu ryzyka powikłań pooperacyjnych, w tym sepsy.
Wskazaniem do zastosowania album jest stan po ostrej niewydolności krążeniowej oraz oddechowej a także ciężkie, rozległe oparzenia.

Źródło:

https://www.onkonet.pl/dp_leczzyw_rola_zywienia.php

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782803/

 

 

logo