Nowy wykaz leków refundowanych – lipiec 2024

Ministerstwo Zdrowia w dniu 17 czerwca 2024r. obwieściło nową listę leków refundowanych, obowiązującą od lipca 2024r. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie zmian w refundacji leków dla leków stosowanych w szpitalnictwie.
Nowy wykaz leków refundowanych - lipiec 2024 (fot. shutterstock.com)

Wykaz leków refundowanych od lipca 2024 – jakie nowości?

Od lipca 2024r. mamy 31 nowych cząsteczko-wskazań, które będą refundowane.

Wymienić wśród nich możemy:

 • 8 cząsteczko-wskazań onkologicznych,
 • 23 cząsteczko-wskazań nieonkologicznych,
 • 6 cząsteczko-wskazań w chorobach rzadkich.

Zmiany dla pacjentów onkologicznych

W ramach programów lekowych i chemioterapii, pacjenci onkologiczni mogą otrzymać refundowany:

Nazwa handlowa produktuNazwa międzynarodowaProgram lekowy/załącznik chemioterapii
OpdivoniwolumabB.6
LunsumiomosunetuzumabB.12.FM
NubeqadarolutamidB.56
Xofigodichlorek radu-223B.56
XtandienzalutamidB.56
PoteligeomogamulizumabB.66
KimmtraktebentafuspB.163.FM
Różne produkty handloweoctan abirateronuC.87.b

Od lipca 2024r. niwolumab będzie dostępny dla pacjentów w leczeniu przedoperacyjnym nie drobnokomórkowego raka płuca, mosunetuzumab – w terapii chłoniaka grudkowego (sklasyfikowany jako choroba rzadka).

Z kolei mogamulizumab (Poteligeo), będzie refundowany u chorujących na ziarniniaka grzybiastego lub zespół Sezary’ego (choroby rzadkie). Tebentafusp (Kimmtrak) dostępny będzie u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej oka. Jest to terapia o wysokim stopniu innowacyjności a sama choroba zaklasyfikowana jest do chorób rzadkich.

Najwięcej zmian dotyczy pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, mamy cztery nowe cząsteczkowskazania:

 • darolutamid oraz enzalutamid, w terapii hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami,
 • dichlorek radu-223 u pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z towarzyszącymi przerzutami,
 • octan abirateronu w ramach uzupełniającej hormonoterapii w skojarzeniu z terapią supresji androgenowej, dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka po radioterapii radykalnej. Jest to wskazanie off-label.

Nowe refundacje leków w chorobach rzadkich

Oprócz Lunsumio i Poteligeo, w chorobach rzadkich refundowany będzie również:

 • emicizumab (Hemlibra) – jako lek do podania podskórnego, stosowany w ramach profilaktyki krwawień u dzieci i młodzieży chorujących na ciężką postać hemofilii A
 • tafamidis (Vyndaqel) – u dorosłych pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ATTR-CM).

Leki nierefundowane od lipca 2024r.

Z końcem czerwca kończy się okres objęcia refundacją leków:

 • Pixuvri (pixantroni dimaleas) 29 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – u pacjentów z chłoniakiem B-komórkowym,
 • Zavedos (idarubicina) roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml oraz Zavedos 1 fiol. 5 ml – u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub limfoblastyczną,
 • Valcyte (valganciclovirum) proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml, 1 but. po 12 g – dla pacjentów z cytomegalią.

Oprócz zmian, które dotyczą lecznictwa zamkniętego, lipcowa lista leków refundowanych przynosi ważne zmiany dla pacjentów z cukrzycą typu 2, ponieważ rozszerzono wskazania do stosowania insulin długodziałających.

Od lipca zostały uwzględnione również leki stosowane w ramach programu leczenia niepłodności metodą in vitro – gonadotropiny, analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę oraz antygonadotropiny uwalniające hormony.

Opracowała: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

Źródła:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-17-czerwca-2024-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2024-r

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo