Lista priorytetów refundacyjnych w hematoonkologii

20 października 2022 roku odbyło się spotkanie prasowe, na którym zaprezentowano drugą listę priorytetów refundacyjnych w hematoonkologii - TOP 10 HEMATO 2022. Lista priorytetów została opracowana na podstawie wskazań 23 czołowych polskich hematologów, konsultantów i kierowników klinik, we współpracy z krajową konsultantką w dziedzinie hematologii. Z poprzedniej listy większość cząsteczek udało się zrefundować.
Akalabrutynib i ibrutynib to najważniejsze potrzeby refundacyjne

Jakie leki znalazły się na liście?

Na nowej liście TOP 10 HEMATO 2022 znalazły się terapie stosowane w przewlekłej białaczce limfocytowej, ostrej białaczce szpikowej, ostrej białaczce limfoblastycznej, szpiczaku plazmocytowym, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B.

Na liście w 2020 roku były inhibitory kinazy Brutona – ibrutynib (na 1. miejscu) i akalabrutynib (na 4. miejscu). Do tej pory czekają one na refundację. W tym roku na pierwszym miejscu listy znalazł się  akalabrutynib – jest bardzo potrzebny pacjentom z przewlekłą białaczką limfocytową i został potraktowany jako najwyższy priorytet.

Akalabrutynib i ibrutynib to najważniejsze potrzeby refundacyjne. Znalazły się one również na czołowych miejscach poprzedniej listy, więc to nasze zaległości. To nasza największa potrzeba refundacyjna, jeżeli chodzi o uzupełnienie 1. linii leczenia w przewlekłej białaczce limfocytowej u chorych wysokiego ryzyka. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o te cząsteczki, to pomyślnie rozstrzygną się procesy refundacyjne i one wkrótce będą dostępne dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i w drugiej kolejności dla chorych na chłoniaka z komórek płaszcza – przekazała konsultantka krajowa w dziedzinie hematologii.

pozycja

  substancja czynna

nazwa handlowa

wskazania

1acalabrutinibCalquenceprzewlekła białaczka limfocytowa, chłoniak z komórek płaszcza
2IbrutinibImbruvicaprzewlekła białaczka limfocytowa w pierwszej linii leczenia, chłoniak z komórek płaszcza
3mosunetuzumabLunsumiochłoniaki nie Hodgkina
4zanubrutinibBrukinsachłoniak z komórek płaszcza, makroglobulinemia Waldenstroma 
5ciltacabtagene autoleucel  Carvyktiszpiczak plazmocytowy
6asciminibScemblixprzewlekła białaczka szpikowa
7tafasitamab-cxixMonjuvichłoniak rozlany z dużych komórek B 
8ivosidenibTibsovoostra białaczka szpikowa
9selinexorNexpovioszpiczak plazmocytowy
10satuximab-irfc Sarclisaszpiczak plazmocytowy  

Tak dużych zmian refundacyjnych dawno nie było. Wreszcie zaczynamy gonić Europę. Dawniej dzieliła nas ogromna przepaść. Dotyczyła ona tego, co możemy zastosować w ramach katalogu chemioterapii czy pojedynczych programów lekowych. Obecnie ona jest coraz mniejsza, mamy możliwości leczenia nowoczesnego. Jednak wraz z postępem będą się generować nowe potrzeby. W związku z tym to będzie nieustanna pogoń. W nowotworach, którymi się zajmujemy, jest bardzo duży postęp, bardzo dużo się zmienia – przekazał prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie.

Źródło: PM/ HEMATO22

 

logo