GIF: wycofanie serii preparatu Fenactil

W dniu 06.09.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 102/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Fenactil.

Na podstawie wspomnianej decyzji GIFu zarządza się na terenie całego kraju wycofanie z obrotu serii produktu:

Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum), 5mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A

numer serii: 01BA1017, data ważności: 10.2019

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Do GIFu wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego  o wycofaniu z obrotu ww. serii produktu leczniczego Fenactil. Decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego została podjęta w związku z uzyskaniem wyniku poza specyfikacją dla parametru wodosiarczynu sodu w próbie stabilnościowej i archiwalnej oraz dla parametru zabarwienie płynu w próbie stabilnościowej.

Całość komunikatu dostępna na stronie GIV.gov.pl

logo