Spotkanie PRAC – najważniejsze decyzje

W dniach 8-11 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). Jakie decyzje podjęto na zebraniu?
Co ustalono na ostatnim spotkaniu PRAC?

Zwiększone ryzyko oponiaka przy stosowaniu cyproteronu

Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA (PRAC) rozpoczął przegląd leków zawierających cyproteron. Lek ten stosuje się w leczeniu nadmiernego wzrostu włosów, raka prostaty i trądziku, a także w hormonalnej terapii zastępczej.

Przegląd przyjrzy się rzadkiemu i zazwyczaj niezłośliwemu nowotworowi – oponiakowi. Guz pokrywa błony mózgowe i rdzeń kręgowy. Może to powodować poważne problemy z powodu jego umiejscowienia w organizmie.

Niedawne badania we Francji sugerują, że ryzyko oponiaka, może być zwiększone u osób przyjmujących wysokie dawki cyproteronu przez długi okres. Dlatego PRAC przeanalizuje dostępne dowody i oceni potencjalne ryzyko. Następnie przedstawi zalecenia dotyczące stosowania leków, które zawierają cyproteron.

Wdrożenie nowych środków, które poprawią bezpieczeństwo terapii metotreksatem

Nowe środki dotyczą m.in. dodatkowych ostrzeżeń dla pacjentów i materiałów szkoleniowych dla pracowników opieki zdrowotnej. Wynika to z nieprawidłowego (codziennego) stosowania leku, podczas zaleconej cotygodniowej terapii metotreksatem. O dawkowaniu leków zawierających metotreksat pisaliśmy wczoraj (Zalecenia do dawkowania leków zawierających metotreksat).

 

Źródło: EMA

 

logo