Nowe zalecenia dotyczące dawkowaniu leków zawierających metotreksat

Metotreksat i środki zapobiegające błędnemu dawkowaniu

EMA zaleciła nowe środki zapobiegania poważnym i potencjalnie śmiertelnym błędom w dawkowaniu metotreksatu w leczeniu chorób zapalnych. Zalecenia wynikają z raportów, w których pacjenci niewłaściwie stosowali metotreksat pomimo wcześniejszych zaleceń, mających na celu uniknięcie złego dawkowania leku.
Upadacytynib z pozwoleniem na leczenie RZS

Upadacytynib z pozwoleniem na leczenie RZS!

Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy lek dla dorosłych w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów RZS. Preparat wskazany jest dla osób, które nie reagują odpowiednio lub nie tolerują metotreksatu (MTX).
Co ustalono na ostatnim spotkaniu PRAC?

Spotkanie PRAC – najważniejsze decyzje

W dniach 8-11 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). Jakie decyzje podjęto na zebraniu?
Nowe zalecenia dotyczące dawkowaniu leków zawierających metotreksat

Zalecenia do dawkowania leków zawierających metotreksat

Komitet bezpieczeństwa EMA (PRAC) zalecił dodatkowe środki, które ograniczą błędy w dawkowaniu metotreksatu. Wynika to z niepoprawnego przyjmowania leku. Zdarza się bowiem, że pacjenci stosują preparat codziennie, a nie tak jak zalecił lekarz - co tydzień.
EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

EMA bada ryzyko błędów dawkowania za pomocą metotreksatu

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozpoczęła przegląd ryzyka błędów dawkowania leków zawierających metotreksat. Przegląd metotreksatu został zainicjowany na wniosek Hiszpanii zgodnie z art. 31 dyrektywy 2001/83 / WE.