Ruszył nowy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ2)

31 maja Centrum e-Zdrowia razem z URPL uruchomili nową wersję Systemu Monitorowania Zagrożeń. Jakie funkcjonalności zostały udostępnione w pierwszym etapie?
Ruszył nowy System Monitorowania Zagrożeń

Zakres prac nad nową odsłoną systemu został wypracowany wspólnie na warsztatach z przedstawicielami środowiska medycznego, jak również z pozostałymi użytkownikami. Z uwagi, iż nowy System Monitorowania Zagrożeń będzie rozwijany etapowo, poszczególne funkcjonalności będą oddawane etapowo. W okresie przejściowym będą funkcjonowały równolegle dwa systemy – stary SMZ oraz nowy SMZ2.

Nowy System Monitorowania Zagrożeń jest dostępny po adresem: smz2.ezdrowie.gov.pl.

Co już teraz zawiera SMZ2?

Podstawowe funkcjonalności, jakie udostępnione zostały w systemie SMZ2 w pierwszym etapie, to:

  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla osób wykonujących zawód medyczny (NDPL1)
  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych (NDPL4)

W pracach nad nowym systemem twórcy starali się uwzględnić uwagi i sugestie pracowników Urzędu oraz zewnętrznych użytkowników do dotychczasowej wersji systemu SMZ, jakie wpływały do Centrum e-Zdrowia. Mają nadzieję, że nowy system spełni oczekiwania, a proces rejestracji zgłoszeń będzie łatwiejszy.

Czytaj także: Najważniejsze informacje ze spotkania CHMP – maj 2023

Co jeszcze przed nami?

Jednocześnie informujemy, że trwają prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy zbiorczej, która pozwoli na zmianę przepisów rejestracji pozostałych formularzy, które obecnie są obsługiwane w SMZ, tj.:

  • ZLK-1, 2, 3, 4, 5 (Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, gruźlicy, choroby przenoszoną drogą płciową, HIV, zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej)
  • ZLB-1, 2, 3 (Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy, HIV)
  • MZ-55 (Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę)
  • NOP-1, 2 (Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG p/gruźlicy, inny niż BCG).

Do czasu formalnego ustanowienia przepisów prawnych obsługa wyżej wymienionych formularzy pozostaje w starym systemie SMZ.

Czytaj także: Najważniejsze informacje ze spotkania PRAC – maj 2023

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie SMZ i SMZ2 można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: smz-serwis@cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Podręcznik użytkownika dostępny jest na stronie systemu SMZ2 – w sekcji Pomoc: Podręcznik użytkownika SMZ – Użytkownik zewnętrzny (ezdrowie.gov.pl)

Żródło: DF/CeZ

logo