Nirogacestat wykazuje znaczące korzyści u pacjentów z postępującymi guzami desmoidalnymi

Przeprowadzono badanie III fazy nirogacestatu w porównaniu z placebo u dorosłych pacjentów z postępującymi guzami desmoidalnymi/agresywną włókniakowatością (DT/AF).

Guzy desmoidalne/ agresywna włókniakowatość to rzadkie guzy tkanek miękkich, które diagnozuje się u około 3 do 5 osób na milion rocznie. Chociaż guz desmoidalny nie daje przerzutów, jest lokalnie agresywny i inwazyjny. Ucisk ważnych struktur może spowodować silny ból, upośledzenie czynnościowe, uszkodzenie nerwów oraz niedrożność lub perforację jelit. Objawy mogą negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Leczenie guzów desmoidalnych jest trudne ze względu na ich zmienną prezentację i nieprzewidywalny przebieg choroby, spontaniczna regresja jest obserwowana z czasem u 20-30% pacjentów. Metody leczenia mogą obejmować chirurgię, chemioterapię, miejscową ablację lub radioterapię. Chirurgia, uważana za podstawę leczenia, stała się rzadsza ze względu na wysoką chorobowość i odsetek nawrotów pooperacyjnych sięgający 50-88%.

Czytaj także: Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych w Polsce 

Przeprowadzone badania

W DeFi, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy nirogacestatu, przeprowadzonym u pacjentów z postępującymi guzami desmoidalnymi, nirogacestat wykazał szybką i trwałą poprawę w odniesieniu do m.in. przeżycia bez progresji choroby (PFS), wskaźnika odpowiedzi,  nasilenia objawów charakterystycznych dla choroby, funkcjonowania fizycznego. Leczenie nirogacestatem skutkowało zmniejszeniem o 71% ryzyka progresji choroby lub zgonu w porównaniu z placebo, zgodnie z zaślepionym centralnym przeglądem, przy czym 41% pacjentów miało potwierdzoną obiektywną odpowiedź, a 7% całkowitą odpowiedź. Zdarzenia niepożądane były głównie niewielkiego stopnia i przemijające.

Przydzielenie pacjentów do grup

W DeFi pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1:1 do otrzymywania nirogacestatu 150 mg lub placebo dwa razy dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był PFS. Od maja 2019 r. do sierpnia 2020 r. łącznie 70 pacjentów przydzielono do grupy otrzymującej nirogacestat, a 72 do grupy otrzymującej placebo.

Działania niepożądane 

Częste działania niepożądane nirogacestatu obejmowały biegunkę u 84% pacjentów, nudności u 54%, zmęczenie u 51%, hipofosfatemię u 42% i wysypkę plamisto-grudkową u 32%. Jednak 95% zdarzeń niepożądanych miało stopień 1. lub 2. Wśród kobiet w wieku rozrodczym otrzymujących nirogacestat u 27 z 36 (75%) wystąpiły zdarzenia niepożądane odpowiadające dysfunkcji jajników, które ustąpiły u 20 kobiet (74%).

Chociaż wykazano, że długotrwałe leczenie nirogacestatem jest wykonalne, nie jest znany właściwy czas trwania leczenia. Nirogacestat jest dalej oceniany u dzieci z guzami desmoidalnymi, u pacjentek z guzami komórek warstwy ziarnistej jajnika oraz w wielu badaniach w połączeniu z antygenami dojrzewania komórek B u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Czytaj także: Spersonalizowana szczepionka na czerniaka uzyskała oznaczenie terapii przełomowej od FDA 

Źródło: ESMO

 

 

logo