Niedrobnokomórkowy rak płuca – nowe wskazania

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię zalecającą zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego tyslelizumab (Tevimbra). Jakie wskaznaia zostały przjęte?
Farmaceuta w badaniach klinicznych- wynagrodzenie i rola fot. shutterstock.com)

Wskazania leku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, pełne wskazania do stosowania leku Tevimbra będą następujące:

Niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP)

Tevimbra w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na platynie jest wskazana w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z niepłaskonabłonkowym NDRP, u których w guzach stwierdza się ekspresję PD-L1 na ≥50% komórek nowotworowych bez aberracji EGFR lub ALK i u których występuje:

  • miejscowo zaawansowany NDRP  i nie kwalifikuje się do resekcji chirurgicznej ani chemioradioterapii na bazie platyny,
  • NDRP z przerzutami.

Tevimbra w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazana w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z płaskonabłonkowym NDRP, u których występuje:

  • miejscowo zaawansowany NDRP i nie kwalifikuje się do resekcji chirurgicznej ani chemioradioterapii na bazie platyny,
  • NSCLC z przerzutami.

Tevimbra w monoterapii jest wskazana w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP, po wcześniejszym leczeniu opartym na pochodnych platyny. Pacjenci z NDRP z mutacją EGFR lub NSCLC z dodatnim wynikiem ALK również powinni otrzymać terapię celowaną przed otrzymaniem tyslelizumabu.

Czytaj także: Współpraca farmaceutów szpitalnych z różnych krajów europejskich?

Rak płaskonabłonkowy przełyku (OSCC)

Produkt leczniczy Tevimbra w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub rozsianym płaskonabłonkowym rakiem przełyku po wcześniejszej chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

Czytaj także: Rola farmaceuty w analizie i monitorowaniu zdarzeń niepożądanych

Źródło: ESMO

 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo