Współpraca farmaceutów szpitalnych z różnych krajów europejskich?

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie poinformowała, że Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych uruchomiło program mający na celu wdrożenie Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Jakie są jej założenia?
Programy lekowe na nowej liście refundacyjnej

Europejska Deklaracja Farmacji Szpitalnej

Jak poinformowano, Europejska Deklaracja Farmacji Szpitalnej, bazuje na współpracy i szkoleniu farmaceutów szpitalnych z różnych krajów europejskich. Program SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative Centres) daje farmaceutom możliwość odwiedzenia szpitali w innych krajach członkowskich EAHP, aby poznać ich procedury i rozwiązania zgodne z Deklaracją.

Czytaj także: Rola farmaceuty w analizie i monitorowaniu zdarzeń niepożądanych

Finansowanie

OIA przekazała, że obecnie program SILCC nie jest finansowany przez EAHP, jednakże jest on okazją do nawiązania współpracy pomiędzy europejskimi aptekami. Ośrodki szkoleniowe uczestniczące w programie mogą liczyć na gratyfikacje w postaci bezpłatnej rejestracji na coroczny Kongres EAHP.

Czytaj także: Fiolki o niewystarczającym napełnieniu? Komunikat dla pracowników służby zdrowia

Zapisy do programu

Farmaceuci chcący wziąć udział w programie jako gospodarz lub uczestnik, muszą najpierw przeprowadzić samoocenę za pomocą Narzędzia do Samooceny (SAT).

OIA w Warszawie w celu uzyskania informacji zachęca do odwiedzenia farnpage’a Naczelna Izba Aptekarska oraz statements.ehap.eu

Źródło: OIA

logo