MSSG – nowa grupa EMA

Europejska Agencja Leków w ramach swojej działalności zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką lekową. Polega to również na sprawowaniu nadzoru nad niedoborami leków i wyrobów medycznych.
Szpiczak mnogi - lek Tecvayli szansą dla pacjentów

Europejska Agencja Leków (EMA) na mocy rozporządzenia utworzyła w ramach swoich struktur nowy organ. Jest to Grupa Sterująca ds. Niedoboru Leków lub inaczej MSSG. Rozpoczęła ona pracę 11 maja 2022 roku. Ma ona na celu działanie w obszarze ogólnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Czym zajmuje się grupa MSSG należąca do EMA?

W sytuacjach kryzysowych a także w czasie ważnych światowych wydarzeń nowa jednostka ma za zadanie strzec bezpieczeństwa, skuteczności oraz gospodarowania lekami. EMA stworzyła nową grupę po to, aby zapewnić kontrolę nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w czasie kryzysu czy zagrożenia. Momentem, który uwidocznił konieczność powstania tej struktury była pandemia COVID-19. Zadaniem powierzonym MSSG jest między innymi szybkie reagowanie w momencie problemów z zapewnieniem ciągłości podaży produktów leczniczych. Grupa ma stale monitorować poziomy niedoborów konkretnych leków i wyrobów medycznych na rynkach. EMA oczekuje od zespołu koordynowania akcji nagłych na terenie całej Unii Europejskiej.

Zadania grupy

Nowo powstała struktura działać będzie w szczególności na potrzeby sytuacji nieprzewidzianych i nagłych. Ponadto otrzymała dodatkowe zadania przygotowawcze. Głównym zadaniem jest tworzenie listy głównych grup terapeutycznych leków, które powinny być przygotowane na wypadek sytuacji kryzysowych. Dodatkowo ma stworzyć listę leków krytycznych, które są potrzebne podczas poważnego wydarzenia lub sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Ponadto MSSG ma przygotować spis leków, które wymagają ścisłego monitorowania z powodu potencjalnego wystąpienia ryzyka niedoborów. Powołany zespół powinien przygotować rozwiązania, które pomogą w zapobieganiu brakom leków a także łagodzeniu skutków tych braków. Ponadto jest to organ powołany do koordynacji działań w Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego.

Grupa Sterująca ds. Niedoboru Leków utworzona jest z przedstawicieli każdego państwa członkowskiego UE oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej a także EMA.

Źródła:
https://www.ema.europa.eu/en/news/extended-mandate-first-meeting-executive-steering-group-shortages-safety-medicinal-products-mssg

logo