Futibatinib – EMA zaleca przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię, rekomendując przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego futibatinib (Lytgobi), wskazanego jako leczeniu drugiego rzutu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka dróg żółciowych charakteryzującego się fuzją lub rearanżacją receptora dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR).
EAHP jest organizacją wspierającą farmaceutów szpitalnych

Pozytywna opinia EMA

Lek Lytgobi będzie dostępny w postaci tabletek powlekanych 4 mg. Substancją czynną leku Lytgobi jest futibatynib, inhibitor kinazy białkowej (kod ATC: L01EN04), który jest nieodwracalnym inhibitorem kinazy FGFR 1, 2, 3 i 4.

Zaletą preparatu Lytgobi jest zdolność do zwiększania odsetka odpowiedzi częściowych po leczeniu pierwszego rzutu, który utrzymuje się średnio przez 10 miesięcy.

Czytaj także: Koncyliacja lekowa 

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to: hiperfosfatemia, choroby paznokci, zaparcia, łysienie, biegunka, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, nudności, suchość skóry, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, bóle brzucha, zapalenie jamy ustnej, wymioty, zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej, bóle stawów i zmniejszenie apetytu.

Pełnie wskazanie

Pełne wskazanie to:

  • Produkt Lytgobi  jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych z fuzją lub rearanżacją FGFR2, u których wystąpiła progresja po co najmniej jednej linii leczenia systemowego.
  • Lek Lytgobi powinien być przepisywany przez lekarzy doświadczonych w diagnostyce i leczeniu pacjentów z rakiem dróg żółciowych.

Czytaj także: Rodzaje żywienia dojelitowego – najważniejsze zasady rekomendacji 

Źródło: ESMO

 

logo