Aktualnosci


Aktualności

EMA: sukces publikacji danych klinicznych

EMA: sukces publikacji danych klinicznych

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji swojej sztandarowej polityki w zakresie publikacji danych klinicznych (polityka 0070). Pierwszy raport dotyczący bezprecedensowej polityki przejrzystości pokazuje wysoki poziom zadowolenia użytkowników.
Metaanaliza: leki przeciwdepresyjne działają!

Metaanaliza: leki przeciwdepresyjne działają!

W kwietniowym wydaniu magazynu „The Lancet” pojawił się artykuł pod redakcją dr Andrea Ciprianiego, podsumowujący wyniki badań z ostatnich kilkunastu lat nad lekami przeciwdepresyjnymi. Wnioski są optymistyczne - leki przeciwdepresyjne działają.
MZ: lista leków zagrożonych brakiem dostępności

MZ: lista leków zagrożonych brakiem dostępności

Na stronie Resortu Zdrowia pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
URPL:  skrócenia pozwoleń do obrotu 06/18

URPL: skrócenia pozwoleń do obrotu 06/18

Naczelna Izba Aptekarska zamieściła na swojej stronie komunikat o decyzjach Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z czerwca 2018r.
Loading...