REKLAMA
REKLAMA

Aktualnosci


Aktualności

Gif uchylił decyzję z 21 września 2018 roku i zezwolił na ponowny obrót 1 serii syropu Flegafortan

GIF: Kolejna seria syropu Flegafortan ponownie dopuszczona do obrotu

14 lutego 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) pozytywnie rozpatrzył wniosek o uchylenie decyzji z dnia 21 września 2018 roku, która wycofała z obrotu 40 serii preparatu na kaszel. Tym razem do obrotu powróci 1 seria syropu.
GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Mitomycin Accord

GIF: Wycofanie z obrotu serii preparatu Mitomycin Accord

12 stycznia 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu 1 serii produktu leczniczego Mitomycin Accord.
URPL: Wykaz produktów leczniczych, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - grudzień 2019 r.

URPL: Wykaz produktów leczniczych, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – styczeń 2020 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 40 produktów leczniczych w styczniu 2020 roku.
Wykaz leków z pozwoleniem na obrót

URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na obrót od stycznia 2020 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które zostały dopuszczone do obrotu w styczniu 2020 roku.
Loading...

REKLAMA
REKLAMA