XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 16-17 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wydarzenie zgromadziło 190 farmaceutów szpitalnych z całej Polski. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy skupili się głównie na zagadnieniach dotyczących żywienia do-i pozajelitowego pacjentów onkologicznych. Ważnym punktem konferencji była również analiza zapisów monografii FP XI 2017- "Leki sporządzane w aptece" zawierająca zasady dobrej praktyki przy sporządzaniu preparatów farmaceutycznych w aptekach szpitalnych. Wydarzenie posiadało certyfikat potwierdzający spełnienie standardów etycznych wynikających z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

Dzień pierwszy- pacjent onkologiczny w centrum uwagi 

Pierwszy dzień konferencji był dla farmaceutów szpitalnych bardzo intensywny. 8 wykładów prowadzonych przez ekspertów-praktyków, stanowiło ugruntowanie i rozszerzenie aktualnej wiedzy na temat prawidłowej terapii żywieniowej pacjenta onkologicznego. Dr n. med. Aleksandra Kapała-onkolog kliniczna i praktyk z Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie, zwróciła szczególną uwagę farmaceutów na prawidłowy dobór terapii żywieniowej i drogi leczenia w zależności od stanu klinicznego chorego, podkreślając ich ogromny wpływ w procesie skutecznej farmakoterapii onkologicznej. Pani doktor przedstawiła także temat doustnych suplementów pokarmowych (ONS-Oral Nutritional Supplements) dedykowanych tej szczególnej grupie pacjentów.  Odpowiednie poinstruowanie pacjenta jak wybrać i przyjmować ONS, na co zwracać uwagę czytając skład preparatu, a także rola farmaceuty szpitalnego w doborze doustnych suplementów pokarmowych – to główne zagadnienia rozwijane podczas prezentacji.

W trakcie pierwszego dnia konferencji wielokrotnie podkreślano rolę jaką odgrywa w terapii onkologicznej naturalna odpowiedź immunologiczna pacjenta, omówiono zjawisko kacheksji tak często spotykane u pacjentów onkologicznych oraz podkreślano rolę farmaceuty szpitalnego jako członka Komitetu Żywieniowego w szpitalu. To ostatnie zagadnienie zostało szeroko przedstawione przez magister farmacji Ksenię Czech ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W trakcie prezentacji, pani magister – członek Komitetu Żywieniowego w swoim szpitalu, podkreśliła rolę  farmaceutów w procesie prawidłowego rozliczania procedur żywieniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia i propagowaniu wiedzy na temat leczenia żywieniowego wśród personelu medycznego. Działania te w znaczący sposób poprawiły efektywność leczenia chorych oraz wpłynęły na ekonomię szpitala, co zostało poparte przeprowadzonymi analizami.

Bardzo ciekawy wykład pt.:”Immunonutrition- zastosowanie u pacjentów onkologicznych” wygłosił dr hab.n.med. Stanisław Kłęk- prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Profesor dokładnie omówił zasadę podaży immunoskładników pacjentom nowotworowym w zależności od stanu klinicznego, uwypuklając problemy z jakimi spotkać się może lekarz i farmaceuta podczas planowania składu mieszanin żywieniowych. Podkreślił również aspekt ekonomiczny racjonalnego immunożywienia. Według przytoczonych badań, koszt przeprowadzenia interwencji żywieniowej z dodatkiem składników immunomodulujących znacząco wpływa na obniżenie wydatków związanych z całościową opieką nad pacjentem onkologicznym.

Magister farmacji Magdalena Piętka- kierownik apteki szpitalnej w  Szpitalu Specjalistycznym im. Stanley Dudrick’a w Skawinie, przedstawiła zasady podaży cytostatyków i mieszanin żywieniowych, zwracając uwagę  na nowości rynkowe dedykowane bezpiecznemu dzieleniu i kruszeniu cytostatyków w systemie zamkniętym, a magister farmacji Agnieszka Olejko przybliżyła metody i koszty monitoringu mikrobiologicznego stosowanego w pomieszczeniach apteki szpitalnej.

Ważnym punktem dnia była również analiza zapisów monografii FP XI 2017- „Leki sporządzane w aptece”, która zawiera zasady dobrej praktyki przy sporządzaniu preparatów farmaceutycznych w aptekach szpitalnych. Podczas wykładu zaznaczono podkreślono fakt, że zapisy monografii FP XI 2017 posiadają charakter informacyjny, a nie obligatoryjny, co jest kluczowe w jej interpretacji. Poruszany temat stał się dla farmaceutów tematem gorącej dyskusji i pozwolił na wymianę poglądów.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła wspólna kolacja i wizyta w Teatrze Dramatycznym.

Dzień drugi- praktyczne warsztaty impulsem do zmian w aptece szpitalnej 

Drugi dzień konferencji prócz części wykładowej (prowadzonej również w języku angielskim) zawierał praktyczne warsztaty. Każdy z uczestników miał do wyboru 4 propozycje, spośród których mógł  wybrać dwie i poświęcić  każdej 75 minut. Organizator przewidział warsztaty związane z przygotowywaniem mieszanin do żywienia pozajelitowego za pomocą mieszalnika sterowanego komputerowo, zasadami GMP w pracowni leku jałowego oraz tematyką wyrobów medycznych w praktyce farmaceuty szpitalnego. Farmaceuci mogli również porównać metody sporządzania mieszanin za pomocą mieszalnika i worków RTU.

Dwudniowa konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne była dla uczestników źródłem aktualnej, merytorycznej i praktycznej  wiedzy. Wydarzenie umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń, które dla rozwoju polskiej farmacji szpitalnej i klinicznej są nieocenione.

 

logo