Rewolucja opieki onkologicznej dzięki cyfrowym technologiom?

Niedawne badania przedstawione na konferencji ESMO 2023 pokazują, jak cyfrowe aplikacje zdrowotne poprawiają doświadczenia pacjentów i poprawiają wiele dziedzin jakości życia, a w niektórych przypadkach przestrzeganie leczenia. Jednak ich integracja z systemem opieki zdrowotnej nadal stanowi wyzwanie
Ruszył nowy System Monitorowania Zagrożeń

Zdalna pomoc dla pacjentów

Jak przekazano podczas prezentacji na konferencji ESMO 2023 jednym ze sposobów wykorzystania cyfrowych aplikacji zdrowotnych na ścieżkach opieki nad naszymi pacjentami jest zapewnienie programów edukacji, samoleczenia i opieki wspierającej na odległość, tak aby pacjenci mogli pomóc sobie w lepszym radzeniu sobie z objawami choroby i wszelkim leczeniem skutków ubocznych, a także zachęcać je do podejmowania zdrowego trybu życia. Prelegentka podkreśliła, że koncepcja spersonalizowanej edukacji i opieki wspierającej nie jest nowa – na przykład tradycyjne telezdrowie jest stosowane od dawna jako sposób zdalnego monitorowania poszczególnych pacjentów – jednak kluczowym wyzwaniem było wdrożenie szerszych i bardziej kompleksowych interwencji, które są dostosowane do konkretnych potrzeb pacjenta.

Czytaj także: Program lekowy dla pacjentów z wielotorbielowatością nerek

Przeprowadzona badania

Zgodnie z informacjami na stronie ESMO wyniki badania przeprowadzonego na Kongresie w Madrycie mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb pacjentów w zakresie zasobów cyfrowych.

Indywidualne podejście do pacjenta

Jako przykład podano wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie DISCO (LBA22), które jest jednym z badań klinicznych, w którym projektowaniu uwzględnia się interwencje dotyczące stylu życia – w tym przypadku aktywność fizyczną. Badanie III fazy ocenia zastosowanie interwencji związanych z aktywnością fizyczną za pośrednictwem urządzenia podłączonego do Internetu, edukacji pacjenta, połączenia obu interwencji lub zwykłej opieki. Dodano, że to badanie umożliwi przeanalizowanie indywidualnego wkładu każdej interwencji w sprawność fizyczną i poziom aktywności, skład ciała i jakość życia. W tym kontekście, jeśli badanie umożliwi zbadanie wykorzystania różnych interwencji, możemy wyciągnąć z tego wnioski, jak personalizować interwencje oferowane pacjentom.

Wieloczynnikowa interwencja

W kolejnym przykładzie wskazano prospektywne, randomizowane, kontrolowane badaniu IMPACT, w którym oceniano standaryzowane narzędzie dydaktyczne zaprojektowane specjalnie w celu edukacji i coachingu pacjentów otrzymujących leczenie doustne. Prawdopodobieństwo, że pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi trwale zaprzestaną doustnego abemacyklibu i terapii hormonalnej w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia, zmniejszyło się o około 40%, stosując narzędzie edukacyjne i coachingowe MOATT w porównaniu z rutynowym coachingiem pacjentów. Jak dodano, to badanie pokazuje, że jeśli do komponentu coachingu dodamy element edukacyjny – zgodnie z MOATT – naprawdę wzmacniamy pozycję pacjentów i pomagamy im kontynuować leczenie. Jak przekazano podczas konferencji, nieprzestrzeganie terapii doustnej jest często wieloczynnikowe, więc to badanie utwierdza pogląd, że problem wieloczynnikowy wymaga wieloczynnikowej interwencji.

Sposoby radzenia sobie ze skutkami ubocznymi

Niektóre technologie cyfrowe umożliwiają pacjentom samodzielne radzenie sobie ze skutkami ubocznymi raka i jego leczeniem. Jednym z takich przykładów jest aplikacja Untire, która ma pomóc pacjentom radzić sobie ze zmęczeniem nowotworowym. Wyniki zaprezentowanego na Kongresie prospektywnego, randomizowanego, kontrolowanego grupowo badania pokazują, że korzystanie z niemieckojęzycznej wersji aplikacji Untire, która zawiera elementy terapii poznawczo-behawioralnej, techniki relaksacyjne i wskazówki dotyczące stylu życia, doprowadziło do zmniejszenia zmęczenia poziomów leczenia i poprawę jakości życia związanej z chorobą, która była klinicznie istotna w porównaniu ze standardową opieką w okresie 12 tygodni (Streszczenie 1861P). Jak przekazano, pocieszające jest to, że to badanie ponownie potwierdza ustalenia pierwotnego, randomizowanego, kontrolowanego badania aplikacji Untire. Zdecentralizowana technologia cyfrowa jest w stanie zapewnić klinicznie istotną poprawę pacjentom żyjącym z chorobą nowotworową związaną ze zmęczeniem.

Czytaj także: Lista refundacyjna – listopad 2023 – zmiany z perspektywy szpitalników

Nadchodzące wyzwania

Jak podkreślono na konferencji, chociaż wyniki te są pozytywne i pokazują, co można osiągnąć dzięki technologii cyfrowej, kluczowym wyzwaniem będzie zintegrowanie niezliczonych aplikacji i innowacji w płynną, kompleksową ścieżkę opieki, po której nasi pacjenci będą mogli łatwo się poruszać. Istnieje również kwestia wdrożenia technologii do krajowego systemu opieki zdrowotnej, mając na uwadze wyzwania związane z refundacją kosztów oraz integracją z elektronicznymi bazami danych dokumentacji medycznej i ścieżkami opieki nad pacjentem.

Spersonalizowane cyfrowe technologie zdrowotne dostosowane tak, aby odzwierciedlały wyjątkową historię medyczną pacjenta, jego indywidualne czynniki ryzyka i umiejętności czytania i pisania, umożliwią pacjentom większą proaktywność we własnej opiece. Co ważne, narzędzia te mogą dotrzeć do pacjentów na całym świecie, a w niektórych przypadkach mogą pomóc odciążyć przeciążone systemy opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Przewlekła choroba nerek- program lekowy dla pacjentów i rola w nim farmaceuty klinicznego

Źródło: ESMO

logo