Nowy lek w łagodzeniu objawów POChP

Pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor PDE3 / 4 znacznie poprawia działanie rozszerzające oskrzela i zmniejsza objawy u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) - wynika z wieloośrodkowego badania klinicznego fazy II.

Lek spowodował przedłużone rozszerzenie oskrzeli w ciągu 4 tygodni i zmniejszył użycie ratunkowego salbutamolu.

W przypadku pacjentów z POChP wziewne steroidy są obecnie stosowane w leczeniu stanów zapalnych, a leki rozszerzające oskrzela są stosowane w celu zapobiegania objawom. Ale ta cząsteczka spełnia wykładniki obu z tych grup leków. Inhibitory PDE3 łagodzą zwężenia mięśni gładkich, podczas gdy inhibitory PDE4 mają działanie przeciwzapalne

W badaniu dobrano losowo 403 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią POChP do jednej z czterech dawek RPL554 podawanych dwa razy na dobę: 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg lub 6 mg. Spirometrię wykonano przed podaniem RPL554 i do 12 godzin po podaniu w 1. dniu i 4 tygodniu, a uczestnicy odnotowywali codzienne objawy w elektronicznym dzienniku.Natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV₁) użyto do pomiaru bronchodilatacji, a następnie FEV₁ zastosowano jako wskaźnik odpowiedzi przeciwzapalnej. Średni wiek uczestników badania wynosił 63 lata.

Podczas 4-tygodniowego badania wszyscy uczestnicy przerwali leczenie rozszerzające oskrzela, ale 39% nadal stosowało wziewne steroidy. Wszystkie dawki RPL554 skutkowały rozszerzeniem oskrzeli, które utrzymywało się przez pierwsze 12 godzin, ale optymalne trwałe efekty uzyskano po podaniu dawki 3 mg. We wszystkich dawkach poprawa objawów była znaczna i postępująca i, z wyjątkiem grupy 0,75 mg, stosowanie salbutamolu zmniejszało się we wszystkich grupach.

Wcześniejsze badania wykazały, że hamowanie PDE3 / 4 wywołuje efekty przeciwzapalne u zdrowych ochotników, ale nie zostało to jeszcze wykazane u pacjentów z POChP. Lek był dobrze tolerowany i nie powodował znaczących działań niepożądanych. Efekty zazwyczaj związane z doustnymi środkami PDE3 lub PDE4 – takimi jak problemy z sercem, nudności i biegunka – były niewielkie.

 

Wyniki zostały zaprezentowane podczas European Respiratory Society (ERS) International Congress 2018.

 

 

logo