NIL: Protokół postępowania z pacjentem u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus

Narodowy Instytut Leków zachęca do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem sfinansowanym ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020". Materiał przygotowany przez Narodowy Instytut Leków, zawiera protokół postępowania w bakteriemii o etiologii Staphylococcus aureus, umożliwiający efektywne monitorowanie podjętych działań diagnostycznych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prawidłowej farmakoterapii pacjenta w przebiegu zakażenia patogenem.

Bakteriemia o etiologii Staphylococcus aureus stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. Badania wykazały, że śmiertelność związana z zakażeniem w pierwszych 30 dniach hospitalizacji wynosi 15-25%, natomiast całkowita 90-dniowa śmiertelność utrzymuje się na poziomie 25-30%.

Powyższe dane wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych, diagnostycznych  i farmakologicznych w celu uniknięcia ryzyka powikłań bakteriemii.

Odpowiedni dobór i racjonalizacja antybiotykoterapii, echokardiografia przezklatkowa i monitorowanie skuteczności farmakoterapii poprzez przeprowadzanie posiewów kontrolnych wraz ze specjalistyczną konsultacją lekarską, obniża śmiertelność pacjentów z bakteriemią o etiologii  Staphylococcus aureus od 10 do 14%.  O 47 % zmniejsza się śmiertelność zakażonych  po zastosowaniu koksacyliny w dawce 2 g iv co 6 godz. przez rekomendowany okres czasu.

Protokół opublikowany przez NIL zwraca szczególną uwagę na prawidłowy dobór antybiotyku w zależności od rodzaju patogenu, czas trwania antybiotykoterapii (nie krótszy niż 14 dni w przypadku zakażenia krwi bez powikłań) oraz na konieczność wykonywania posiewów kontrolnych po 72 godz. od rozpoczęcia leczenia.

 

Zasady  antybiotykoterapii ujęte w protokole postępowania NIL w zależności od etiologii bakteriemii Staphylococcus aureus przedstawiają poniższe tabele.

Etiologia zakażenia S.aureusMSSAMSSAMSSA
Przebieg zakażeniałagodnyciężkiIZW*
Rodzaj antybiotykukloksacylina**kloksacylina**kloksacylina**
Dawka (iv)2 g co 6 godz.***2 g co 4-6 godz.2 g co 4 godz.
Maksymalna dawka dobowa6 g
Obniżenie dawki o 50%klirens kreatyniny <10-30ml/minklirens kreatyniny <10ml/min

 

Etiologia zakażenia S.aureusMRSAMRSA
Przebieg zakażeniałagodnybardzo ciężki
Rodzaj antybiotykuwakomycyna****wankomycyna****
Dawka

15-20 mg/kg

(max. 2 g na dawkę) co 8-12 godz.

15-20 mg/kg

(max. 2 g na dawkę) co 8-12 godz. ******

*infekcyjne zapalenie wsierdzia

**w  sytuacjach, gdy nie można zastosować kloksacyliny, alternatywnym antybiotykiem jest cefazolina

***dawkowanie zalecane przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

**** lub  terapia alternatywna – daptomycyna (w przypadku gdy MIC dla wankomycyny wynosi 2 mg/ml i więcej lub gdy brak jest poprawy klinicznej)

***** należy podać pierwszą dawkę nasycającą 25-30 mg/kg

 

W celu zapoznania się ze szczegółowym postępowanie w bakteriemii o etiologii Staphylococcus aureus zapraszamy tutaj

Źródło: NIL

logo