EMA: Kabotegrawir dopuszczony do obrotu!

ViiV Healthcare, globalna firma specjalizująca się w leczeniu HIV, której udziałowcami są firmy GSK, Pfizer i Shionogi poinformowała o pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków w sprawie kabotegrawiru.
Programy Lekowe

Europejska Agencja Leków wydała pozytywną rekomendację dotyczącą dopuszczenia do obrotu leku kabotegrawir zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV.

Kabotegrawir to długo działający preparat w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Zaleca się go w połączeniu z praktykami bezpiecznego seksu w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP). Celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem HIV-1 drogą płciową u osób dorosłych i młodzieży o masie ciała co najmniej 35 kg z grupy wysokiego ryzyka.

Pozytywna opinia CHMP opiera się na wynikach badań fazy IIb/III, w których kabotegrawir wykazał wyższą skuteczność w porównaniu do doustnej opcji PrEP (tabletki emtrycytabiny/fumaranu dizoproksylu tenofowiru) w zmniejszaniu ryzyka zakażenia wirusem HIV. Kabotegrawir jest pierwszą i jedyną opcją profilaktyki HIV, która podawana jest zaledwie sześć razy w roku.

Europejskie świadczenie usług związanych z leczeniem i profilaktyką HIV zanotowało znaczący postęp, prowadząc do ciągłego spadku liczby nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Jednak, przy około 100 000 nowych diagnoz każdego roku, zatwierdzenie kabotegrawiru LA oznaczać będzie ważny krok w poszerzeniu możliwości profilaktyki HIV w regionie.

 

Źródło: viivhealthcare.com

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo