Konferencja prasowa „Diagnostyka i leczenie raka płuca – obecnie i prognozy na przyszłość”

25 lutego 2019 r. w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbyła się konferencja prasowa. Głównym tematem rozmów był rak płuc - jego diagnostyka i leczenie.

Wydarzenie było zorganizowane w ramach prowadzonej przez Urząd Kampanii Ogólnopolskiej „Lek Bezpieczny”. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na rozwijanie się raka płuc: palenie tytoniu, czy smog. Choroba nadal stanowi wysoki odsetek zachorowalności na choroby nowotworowe, ale dzięki coraz bardziej świadomym działaniom profilaktycznym (rzucanie palenie, ograniczenie palenia w miejscach publicznych) sytuacja ulega poprawie. Również nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają na coraz szybsze wykrycie choroby, czego skutkiem jest obniżona śmiertelność.

Konferencji przewodniczył jej gospodarz Grzegorz Cessak, Prezes URPL, WMiPB, a zarazem Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), który w swoim przemówieniu inaugurującym wspomniał o tym, że rak płuc jest najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym w Polsce, a szansą na całkowite wyleczenie jest odpowiednio wczesne wykrycie choroby. 

Oprócz Pana Grzegorza Cessaka, w konferencji wzięli udział Prof. dr hab. n. med. Maciej KrzakowskiKonsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej i Przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii; Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie, który opowiedział o diagnostyce i leczeniu raka płuca oraz Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, który przybliżył nowe leki znajdujące się w ostatnich fazach badań klinicznych oraz te, które są już zastosowane w terapii.

 

Źródło: urpl.gov.pl

logo