Emblaveo – nowy antybiotyk w walce z antybiotykoopornością

Zakażenia wywołane mikroorganizmami opornymi na dostępne leki stanowią jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. W ciągu ostatnich 5 lat zarejestrowano jednak kilka nowych preparatów, które dają nadzieję w walce z narastającą lekoopornością.
Emblaveo - nowy antybiotyk w walce z antybiotykoopornością (fot. shutterstock.com)

Emblaveo to preparat złożony z dwóch substancji czynnych: aztreonamu i awibaktamu. Aztreonam, antybiotyk beta-laktamowy, hamuje syntezę peptydoglikanu tworzącego ścianę komórkową bakterii, co prowadzi do lizy i śmierci komórek bakteryjnych. Awibaktam działa jako inhibitor beta-laktamazy, tworząc z enzymem trwały związek (addukt), uniemożliwiając mu rozkład aztreonamu.

Emblaveo wskazany jest do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

  • powikłane zakażenie wewnątrzbrzuszne, szpitalne zapalenie płuc, w tym zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora;
  • powikłane zakażenie układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Emblaveo może być również stosowany w leczeniu innych zakażeń wywołanych przez tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne u dorosłych pacjentów z ograniczonymi możliwościami leczenia. Należy jednak pamiętać, że nie wykazuje on aktywności wobec większości bakterii z rodzaju Acinetobacter, bakterii Gram-dodatnich i beztlenowców.

Emblaveo podaje się w postaci 3-godzinnych dożylnych wlewów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie schematu dawkowania i ścisłe monitorowanie funkcji nerek. Czas trwania leczenia wynosi zwykle do 14 dni [1], [2].

Rezzayo (rezafungina) – nowa alternatywa w inwazyjnej kandydozie (2023)

Rezafungina selektywnie hamuje syntezę 1,3-β-D-glukanu, kluczowego składnika ściany komórkowej grzybów. Rezafungina zarejestrowana jest do leczenia inwazyjnej kandydozy u dorosłych. Jej działanie grzybobójcze wobec gatunków Candida jest szybkie i zależne od stężenia. Rezfungina podawana jest w postaci powolnego wlewu dożylnego trwającego od 1 do 3 godzin. Leczenie rozpoczyna się od dawki nasycającej 400 mg w pierwszym dniu, a następnie kontynuuje dawką 200 mg raz w tygodniu, zwykle przez okres do 4 tygodni [3].

W badaniach klinicznych rezafungina okazała się nie gorsza od kaspofunginy pod względem ogólnej śmiertelności, dodatkowo może mieć potencjalną przewagę w terapii ze względu na względu na prosty schemat dawkowania oraz mniej działań niepożądanych [4].

Dovprela (pretomanid) – nadzieja dla pacjentów z gruźlicą oporną na leczenie (2020)

Dovprela, stosowana w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem, jest przeznaczona do leczenia gruźlicy płuc o rozszerzonej oporności na leki (XDR) lub wielolekoopornej (MDR) u dorosłych pacjentów, którzy nie tolerują lub nie reagują na inne metody leczenia.

Pretomanid w warunkach tlenowych działa poprzez hamowanie syntezy lipidów w ścianie komórkowej bakterii wywołujących gruźlicę. Dodatkowo, w warunkach beztlenowych, generuje reaktywne formy tlenu, które uszkadzają bakterie. Zwykle stosuje się 200 mg (jedna tabletka) pretomanidu raz na dobę przez 26 tygodni, ale każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Podczas leczenia może wystąpić hepatotoksyczność, dlatego konieczne jest regularne monitorowanie czynności wątroby oraz unikanie spożywania alkoholu i hepatotoksycznych leków, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby [5].

Xenleta (lefamulina) – innowacyjny lek w pozaszpitalnym zapaleniu płuc (2020)

Lefamulina to antybiotyk, który działa poprzez zakłócanie produkcji białek niezbędnych bakteriom do przeżycia. Wskazany jest do leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób dorosłych, gdy inne leki są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Lefamulina wykazała wysokie wskaźniki odpowiedzi w infekcjach wywołanych przez S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae i M. catarrhalis oraz przez atypowe patogeny, takie jak M. pneumoniae, C. pneumoniae i L. pneumophila. Lefamulina może być skuteczną alternatywą dla fluorochinolonów lub makrolidów w terapii empirycznej u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc, w tym pacjentów z wyższym ryzykiem niekorzystnych wyników leczenia ze względu na wiek lub choroby współistniejące [6], [7], [8].

Fetcroja (cefiderokol) – leczenie pacjentów z zakażeniami opornymi (2020)

Cefiderokol to cefalosporyna sideroforowa, która wykorzystuje specjalny mechanizm aktywnego transportu żelaza, aby wniknąć do bakterii Gram-ujemnych. Wewnątrz bakterii cefiderokol hamuje syntezę ściany komórkowej, co prowadzi do ich śmierci. Cefiderokol jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-ujemne, gdy inne leki zawiodły. Obejmuje to m.in.: powikłane zakażenia układu moczowego, szpitalne i respiratorowe zapalenie płuc, posocznicę, a także bakteriemię. Cefiderokol nie wykazuje aktywności lub wykazuje niewielką aktywność względem większości bakterii Gram-dodatnich i beztlenowych. Dawkowane i czas trwania leczenia zależą od rodzaju zakażenia oraz czynności nerek pacjenta [9].

Obiltoxaximab (2020)

Obiltoxaximab jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi we wszystkich grupach wiekowych w leczeniu wąglika wziewnego wywołanego przez bakterię Bacillus anthracis. Lek jest niedostępny w Polsce [10].

Autor: mgr farm. Beata Rychlewska-Kłaput

 

Bibliografia:

[1]     European Commission, “Antimicrobial resistance: Commission authorizes a new antibiotic.” Accessed: May 14, 2024. [Online]. Available: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/antimicrobial-resistance-commission-authorizes-new-antibiotic-2024-04-22_en

[2]     “Emblaveo Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

[3]     “Rezzayo Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

[4]     G. R. Thompson et al., “Efficacy and safety of rezafungin and caspofungin in candidaemia and invasive candidiasis: pooled data from two prospective randomised controlled trials,” Lancet Infect. Dis., vol. 24, no. 3, pp. 319–328, Mar. 2024, doi: 10.1016/S1473-3099(23)00551-0.

[5]     “Dovprela Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

[6]     “Xenleta Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

[7]     E. Alexander et al., “Oral Lefamulin vs Moxifloxacin for Early Clinical Response Among Adults With Community-Acquired Bacterial Pneumonia: The LEAP 2 Randomized Clinical Trial,” JAMA, vol. 322, no. 17, pp. 1661–1671, Nov. 2019, doi: 10.1001/jama.2019.15468.

[8]     T. M. File et al., “Lefamulin efficacy and safety in a pooled phase 3 clinical trial population with community-acquired bacterial pneumonia and common clinical comorbidities,” BMC Pulm. Med., vol. 21, no. 1, p. 154, May 2021, doi: 10.1186/s12890-021-01472-z.

[9]     “Fetcroja Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

[10]   “Obiltoxaximab Charakterystyka Produktu Leczniczego.”

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo