NIL: Klebsiella pneumoniae New Delhi w Polsce- najnowszy raport

Narodowy Instytut Leków (NIL) zachęca do zapoznania się z najnowszym Raportem Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów na temat występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi na terenie Polski w I kwartale 2017 roku.

Raport został opracowany na podstawie analizy izolatów bakteryjnych i danych przesyłanych przez laboratoria mikrobiologiczne do Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Strategia regionalna kontroli rozprzestrzeniania się pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE, ang. Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae) została opracowana na podstawie zaleceń Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie oraz wyników badań wskazujących na znaczenie regionalnej współpracy.

W opracowaniu raportu uczestniczył:

  • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów,
  • Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej,
  • Narodowy Instytut Leków,
  • Zakład Mikrobiologii Molekularnej Narodowy Instytut Leków,
  • Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

 

Raport znajdziesz tutaj.

 

Źródło: NIL

 

 

 

 

logo