Związek pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT

URPL wydał komunikat bezpieczeństwa dla fachowych pracowników służby zdrowia.
ZPHF ostrzega przed ograniczeniem dostępności leków w aptekach

20 czerwca Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat przypominający. Komunikat skierowano do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Jego treść dotyczy związku pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT.

Escitalopram oraz Citalopram to leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu transportu serotoniny z powrotem do komórki nerwowej. Powoduje to wzrost poziomu tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zarówno citalopram jak i escitalopram stosuje się przy leczeniu depresji. Innymi wskazaniami do stosowania są zaburzenia lękowe, fobie a także zaburzenia obsesyjne. Escitalopram jest farmakologicznie czynnym enancjomerem citalopramu.

Treść komunikatu znajduje się w załączniku :
DHPC Escitalopram Citalopram 20.06.2022_0

 

Źródło:
https://urpl.gov.pl/pl/przypomnienie-zwi%C4%85zek-pomi%C4%99dzy-przyjmowaniem-citalopramu-i-escitalopramu-zale%C5%BCnym-od-dawki

logo