Stanowisko Janssen Polska w sprawie braku zmian w programie lekowym B.56

Firma Janssen Polska opublikowała w ostatnim czasie komunikat w sprawie braku zmian w programie lekowym B.56. Jakie stanowisko objęła firma w tej sprawie?

Stanowisko firmy z dnia 16.02

Firma Janssen poinformowała, że jest w trakcie procesu refundacyjnego zmierzającego do objęcia leku Erleada (Apalutamid) finansowaniem dla chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Janssen Polska podobnie jak inne firmy farmaceutyczne, których produkty dostępne są, lub miały zostać objęte w ramach programu lekowego B.56, otrzymał – zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej – nową wersję programu do akceptacji. Jeden z nowych zapisów programu dot. leku Erleada w nowym wskazaniu w opinii firmy znacząco różnił się od wnioskowanego w procesie refundacyjnym i w praktyce oznaczał ryzyko wykluczenia znakomitej większości pacjentów z dostępu do tej terapii.

Firma Janssen przekazała, że w ramach dyskusji z Ministerstwem Zdrowia dwukrotnie zaproponowali alternatywne zapisy kwalifikacji pacjentów do programu, a ich propozycje zmian były ukierunkowane na umożliwienie praktycznego, realnego dostępu terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami. Dodała, że uwagi konsultowali ze środowiskiem ekspertów klinicznych, którzy potwierdzili ich zasadność oraz te opinie udostępnili także Ministerstwu Zdrowia.

Pragniemy również podkreślić, że nie zgłosiliśmy uwag do innych modyfikacji w programie lekowym. Potwierdzamy, że program zawiera wiele pozytywnych dla pacjentów zmian dostosowujących zapisy do wytycznych klinicznych jak i wspieramy poszerzanie go o nowe innowacyjne terapie. Dodatkowo informujemy, że wyraziliśmy także zgodę na przeniesienie leku Zytiga (octan abirateronu) do katalogu chemioterapii, co znacząco zwiększy dostęp pacjentów do tego leczenia – poinformowała firma w komunikacie i dodała, że są dostępni dla Ministra Zdrowia by osiągnąć porozumienie i wprowadzić jak najszybciej oczekiwane przez pacjentów zmiany lekowe w programie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

Czytaj także: Dostarlimab w leczeniu pacjentek z rakiem endometrium – zatwierdzenia FDA 

Dostęp do szerszych opcji leczenia od marca

Firma opublikowała aktualizację stanowiska 21. 01.2023 r. Janssen Polska w odpowiedzi na wniosek Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.02.2023 o ponowne rozpatrzenie zapisów programu lekowego, biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszego wprowadzenia szerokich zmian w programie lekowym B.56 oraz zapewnienia Ministerstwa Zdrowia, że zapisy Erleada w proponowanym kształcie nie będą ograniczały realnego dostępu do terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami, zaakceptowała zaproponowany zapis programu lekowego.

Jesteśmy zawsze po stronie transparentnego dialogu i cieszymy się że pacjenci już od marca będą mieli dostęp do jeszcze szerszych opcji leczenia raka gruczołu krokowego – dodała na koniec przekazanego komunikatu firma Janssen Polska.

Zobacz także: Zmiany w farmakokinetyce i farmakodynamice u osób starszych 

Źródło: Janssen Polska

 

logo