Nowe programy specjalizacji dla farmaceutów

W 2023r. zaczęły obowiązywać nowe specjalizacji dla farmaceutów. Zaktualizowane zostały programy dla 7 specjalizacji – analityki farmaceutycznej, farmacji klinicznej, przemysłowej, szpitalnej, farmakologii, radiofarmacji oraz toksykologii. Poniżej podsumowanie najważniejszych zmian.
Nowe programy specjalizacji dla farmaceutów (fot.shutterstock)

Analityka farmaceutyczna- Nowe programy specjalizacji dla farmaceutów

W najnowszym programie specjalizacyjnym, zmniejszona została liczba godzin w module dotyczącym wybranych metod spektroskopowych w analizie farmaceutycznej oraz w module o metodach elektrochemicznych. Zmodyfikowany został Moduł dotyczący metod rozdzielczych, uzupełniono go o zagadnienia z zakresu spektrometrii mas i metod termoanalitycznych stosowanych w analizie farmaceutycznej.

Dodany został natomiast moduł dotyczący przestępczości farmaceutycznej i analizy farmaceutyczno – kryminalistycznej. Farmaceuci poznają również techniki analityczne w badaniu leków sfałszowanych, czy nielegalnych.

Farmacja kliniczna- Nowe programy specjalizacji dla farmaceutów

Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych, wprowadziła znaczące zmiany w programie Farmacji Klinicznej.

Dodany został moduł dotyczący prowadzenia racjonalnej antybiotykoterapii. Program specjalizacji uzupełniono również o moduł dotyczący obrotu wyrobami medycznymi, ich stosowania w praktyce klinicznej oraz wpływu wyrobów medycznych na stosowaną farmakoterapię.

Moduł o postępach w farmacji klinicznej uzupełniono o wiedzę z zakresu prowadzenia usług farmacji klinicznej oraz opieki farmaceutycznej – w tym usług „Nowy lek” czy „Lek specjalistyczny”.

Zmieniono również zakres stażów kierunkowych, aktualnie dotyczą one:

  • Chorób wewnętrznych i geriatrii,
  • Endokrynologii i diabetologii,
  • Dermatologii,
  • Hematologii
  • Psychiatrii,
  • Chirurgii ogólnej,
  • Pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
  • Położnictwa i ginekologii,
  • Podstawowej opieki zdrowotnej lub poradni przyszpitalnej.

Farmacja szpitalna

Zaktualizowany po 5 latach program szkolenia specjalizacyjnego z zakresu farmacji szpitalnej, przyniósł dodanie nowego modułu dotyczącego współczesnej farmakoterapii i opieki farmaceutycznej nad pacjentem hospitalizowanym. Dodano również moduł o wyrobach medycznych i gazach medycznych. Rozszerzono również moduł dotyczący roli farmaceuty w leczeniu pacjentów onkologicznych.

Czytaj także: Farmacja szpitalna- przegląd specjalizacji

Farmakologia

Sporo zmian zostało wprowadzonych w programie specjalizacyjnym z dziedziny farmakologii dla farmaceutów. Zrezygnowano z modułów dotyczących współczesnej antybiotykoterapii i chemioterapii czy neuro-psychofarmakologii, na rzecz rozbudowanego modułu z postępów farmakoterapii. Dodano również zagadnienia z zakresu eksperymentalnych badań przedklinicznych przeprowadzanych na zwierzętach laboratoryjnych. Dodano również moduł dotyczący usług farmacji klinicznej i opieki farmaceutycznej.

Radiofarmacja

Niewielkie zmiany nastąpiły w programie specjalizacyjnym dla radiofarmaceutów. Usunięty został moduł dotyczący zagadnień ogólnych w farmacji. Tym samym zmniejszyła się całkowita liczba godzin trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Autor: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

 

Źródła:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-specjalizacji-dla-farmaceuto

logo