Lista refundacyjna – zmiany od 1 kwietnia 2024 roku

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza ważne zmiany od 1 kwietnia 2024 r.
Lista refundacyjna - zmiany od 1 kwietnia 2024 r. (fot. shutterstock.com)

Lista refundacyjna – nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych

Od 1 kwietnia refundacją zostaną objęte nowe wskazania dla leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Wprowadzono również zmiany w kilku programach lekowych, które rozszerzą dostęp do innowacyjnych terapii pacjentom m.in z chorobami zapalnymi jelit, czerniakiem i zaburzeniami lipidowymi z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Korzyści można się spodziewać także w zakresie leczenia chorób rzadkich:

  • rozszerzono kryteria kwalifikacji do terapii genowej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) lekiem Zolgensma;
  • dodano nowe opcje terapeutyczne w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dzieci i dorosłych oraz w niedoborze kwaśnej sfingomielinazy;
  • objęto refundacją dodatkowe dwa leki stosowane w leczeniu uogólnionej postaci miastenii, umożliwiając bardziej kompleksowe leczenie tego schorzenia.

Poniższe tabele zawierają zestawienie leków, które zostaną objęte refundacją od 1 kwietnia 2024 r.

Leki onkologiczne
Nazwa handlowaNazwa międzynarodowaProgram lekowyWskazanieUwagi
LynparzaolaparybB.50Rak jajnika, jajowodu, rak otrzewnejBrak obecności mutacji w genach BRCA 1/2
Opdualagniwolumab + relatlimabB.59CzerniakIII i IV stopień zaawansowania, z ekspresją PDL1 < 1%
ImbruvicaibrutynibB.79Przewlekła białaczka limfocytowaW skojarzeniu z wenetoklaksem
CalquenceakalabrutynibB.79Przewlekła białaczka limfocytowa 
KeytrudapembrolizumabB.159Rak szyjki macicyRak przetrwały, nawrotowy lub z przerzutami, CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej ≥ 1
Różne nazwy handlowekapecytabinaC.5.bWskazania pozarejestracyjneNowotwory złośliwe: głowy i szyi, przełyku, jelita cienkiego, odbytu, tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Różne nazwy handloweoksaliplatynaC.46.bWskazania pozarejestracyjne Nowotwór złośliwy przełyku
Tabela 1. Lista refundacyjna, leki onkologiczne – leki onkologiczne.
Leki nieonkologiczne
Nazwa handlowaNazwa międzynarodowaProgram lekowyWskazanieUwagi
TysabrinatalizumabB.29Stwardnienie rozsiane

Postać podskórna

przy powikłaniach terapii dożylnej (zapalenie żył) lub trudnego dostępu do żył

RinvoqupadacytynibB.32Choroba Leśniowskiego-CrohnaUmiarkowana lub ciężka postać; pierwszy lek z grupy inhibitorów JAK
SynagispaliwizumabB.40Profilaktyka zakażeń wirusem RSDodatkowo u pacjentów z mukowiscydozą do 1 r. ż. oraz z SMA do 2 r. ż.
TezspiretezepelumabB.44Ciężka astmaOd 12 r. ż.
RinvoqupadacytynibB.55Wrzodziejące zapalenie jelita grubegoPostać umiarkowana lub ciężka
Różne nazwy handloweróżne substancje czynneB.67Choroby neurologiczne leczone immunoglobulinamiZespół sztywności uogólnionej
RinvoqupadacytynibB.82SpondyloartropatiaBrak zmian radiograficznych charakterystyk dla ZZSK w postaci osiowej i obwodowej- pierwszy lek  z grupy inhibitorów JAK
Różne nazwy handlowerytuksymabB.97, B.98Pierwotna małopłytkowość immunologicznaDorośli i dzieci
RepathaewolokumabB.101Zaburzenia lipidoweHomozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (dorośli); homo- lub heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (dzieci w wieku 10-18 lat)
DupixentdupilumabB.156Zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipamiPrzewlekła, ciężka postać po leczeniu kortykosteroidami i przebyciu co najmniej 2 zabiegów operacyjnych (lub przeciwwskazanie do zabiegu)
Różne nazwy handlowerytuksymabB.157MiasteniaPostać uogólniona, u pacjentów po kortykosteroidoterapii i immunosupresji, z obecnością przeciwciał AchR, MuSK, anty-LRP4, jak i u pacjentów seronegatywnych
Vyvgartefgartigimod alfaB.157MiasteniaPostać uogólniona, u pacjentów po kortykosteroidoterapii i immunosupresji, z obecnością przeciwciał AchR
Xenpozymeolipudaza alfaB.158.FMNiedobór kwaśnej sfingomielinazyNiedobór kwaśnej sfingomielinazy typu A/B lub B, niezwiązanych z ośrodkowym układem nerwowym
Tabela 2. Lista refundacyjna, leki nieonkologiczne – zmiany od 1.04.2024.

Lista refundacyjna: dwa nowe wykazy leków – G1 i G2 (tzw. „polskie leki”)

Dwa nowe wykazy leków: G1 i G2, liczące łącznie 355 pozycji o statusie „polski lek”, zostały dodane do obwieszczenia refundacyjnego. Obejmują one leki wytwarzane na terytorium Polski lub z wykorzystaniem substancji czynnej wyprodukowanej w naszym kraju. Powstanie wykazów G1 i G2 jest rezultatem nowelizacji ustawy refundacyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938), której celem jest  zwiększenie udziału polskich leków na rynku. Nowe przepisy w ramach Bezpieczeństwa Lekowego Polski (BLP) premiują inwestycje w ochronę zdrowia na terenie Polski, w tym produkcję leków i substancji czynnych. To działanie ma zachęcić do rozwoju krajowej produkcji i umożliwić wnioskowanie o większe benefity refundacyjne. Ministerstwo liczy na obniżenie cen leków oraz poprawę ich dostępności dla pacjentów.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych

logo