Dyrektywa fałszywkowa – fałszywy alert dodatni

Brytyjska grupa robocza FDA informuje o możliwości generowania dużej ilości fałszywie dodatnich alertów podczas skanowania i wycofywania produktów leczniczych. Jakie są najczęstsze alerty i czym są spowodowane?
KOWAL informuje o aktualizacji oprogramowania

Minął już prawie miesiąc od wejścia w życie dyrektywy fałszywkowej w Europie. O pojawianiu się fałszywych alertów mówi brytyjska grupa robocza FDA, która wyjaśnia, że pomimo komunikatów wydawanie leków nie będzie utrudnione.

Dwa, najpopularniejsze alerty to: „nieznany kod produktu”  „nie udało się znaleźć partii”.

Spowodowane są brakiem odpowiednich danych przesłanych do systemu przez producentów leków.

Taka sytuacja dotyczy leków z serii wprowadzonej do obrotu przed datą wejścia dyrektywy, które mają umieszczone na opakowaniu zabezpieczenia. Bardzo prawdopodobne, że podczas skanowaniu leku zostanie wygenerowany alert systemu. W takim przypadku, o ile nie ma przesłanek, że lek może być podrobiony należy wydać produkt leczniczy.

Źródło: chemistanddruggist.co.uk

logo