720 tys. złotych na aptekę szpitalną

W sumie 3 miliony 355 tysięcy złotych trafi do trzech marszałkowskich szpitali za zakup nowego sprzętu medycznego i konieczne remonty pomieszczeń szpitalnych. Część z tej kwoty zostanie przeznaczone na aptekę szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze.

Najwięcej, bo aż 3 miliony 120 tysięcy złotych otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze.Pieniądze przeznaczone są między innymi na dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej.

Na ten cel przeznaczone jest 1 milion 210 tysięcy złotych z przyznanej przez Zarząd dotacji. Z kolei 720 tysięcy złotych dyrekcja placówki przeznaczyć ma na przebudowę pomieszczeń szpitala pod potrzeby apteki szpitalnej, która obecnie zlokalizowana jest w różnych punktach obiektu.

– Inwestycje te wynikają ze zmiany struktury organizacyjnej szpitala i są związane między innymi z otwarciem pracowni endoskopowych. Generalnie mają usprawnić pracę szpitala, szczególnie w tym najważniejszym aspekcie jakim jest opieka nad pacjentem – informuje Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa przyznał też dotacje dla dwóch innych szpitali marszałkowskich. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze otrzyma 25 tysięcy złotych na zakupy sprzętu medycznego. Z kolei dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w wysokości 210 tysięcy złotych przeznaczona jest na zakup między innymi mikroskopów ambulatoryjnego i operacyjnego z binokularem uchylnym oraz defibrylatora. Nowa aparatura doposaży Klinikę Otolaryngologii i służyć będzie najmłodszym pacjentom szpitala, umożliwiając zabiegi operacyjne z zakresu otolaryngologii dziecięcej.

Źródło: echodnia.eu

logo