Jaką rolę pełni farmaceuta w komitecie terapeutycznym?

Jaka jest rola farmaceuty szpitalnego w komitecie terapeutycznym?

Miejscami, w których na ogromną skalę wykorzystuje się terapeutyczne działanie medykamentów, są szpitale. Sprawia to, że aspekt bezpieczeństwa i racjonalizacji terapii w tego typu miejscach stanowi priorytet. Na straży rozsądnego korzystania z leków stoją członkowie szpitalnych komitetów terapeutycznych – w tym farmaceuci. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przybliżyć Państwu zakres obowiązków, jakie pełni farmaceuta będący członkiem takiego komitetu.
Spot promujący pracę farmaceuty szpitalnego.

Kim jest farmaceuta szpitalny?

W ramach kampanii „Po pierwsze farmaceuta” zaprezentowano spot promujący pracę farmaceutów szpitalnych.
Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych - HIT

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych onkologicznych – HIT

Chorzy na nowotwory są trzykrotnie częściej narażeni na powikłania zakrzepowo-zatorowe, niż pacjenci z innymi schorzeniami. Zakrzepica dotyczy nie tylko naczyń żylnych, ale także tętniczych. U pacjentów onkologicznych ryzyko zakrzepicy wynika zarówno z zaburzeń hemostazy, wywołanej chorobą nowotworową, jak również z procesów terapeutycznych, którym są oni poddawani.
Utworzono Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych

Utworzono Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych

Mgr farm. Piotr Steciwko, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych (OZZFS) poinformował o stworzeniu nowego Związku Zawodowego zrzeszającego farmaceutów szpitalnych w Polsce.
Stosowanie leków przeciwhistaminowych, które z pozoru wydają się niegroźne – w kontekście ewentualnej interakcji, w rzeczywistości, wymagają więcej uwagi.

Optymalizacja terapii jako zadanie dla farmaceuty szpitalnego, na przykładzie leków przeciwhistaminowych

Myśląc o przyszłości naszego zawodu, z nadzieją patrzę na możliwość zaangażowania farmaceutów do pracy na oddziałach szpitalnych. Farmaceuta, który znajdzie się w zespole terapeutycznym, będzie musiał stać się prawdziwym „partnerem”, a to oznacza konieczność wzięcia na siebie części obowiązków merytorycznych oraz odpowiedzialności za przekazywane informacje. Przed jakimi obowiązkami stanie więc farmaceuta szpitalny?
Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. 5

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. 5

Farmaceuci szpitalni pełnią określone funkcje na wielu etapach procesu postępowania przetargowego. To oznacza, że ich rola bardzo często nie kończy się na wymienionych wcześniej czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego. Wręcz przeciwnie, często jest to jedynie wstęp do dalszego udziału farmaceutów w kolejnych etapach procedury przetargowej.
Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. 4

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. 4

Wzór umowy przetargowej jest wg powszechnej praktyki integralną częścią dokumentacji przygotowywanej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. W związku z tym do ogłoszonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia najczęściej zostaje dołączony dokument, który stanowi wzór umowy lub jest zapisem istotnych postanowień, które znajdą się w umowie podpisywanej z oferentem/oferentami po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.
Pensje farmaceutów szpitalnych jak lekarzy?

Pensje farmaceutów szpitalnych jak lekarzy?

Apel Naczelnej Izby Aptekarskiej o przeniesienie farmaceutów zatrudnionych w szpitalach w tabeli minimalnych wynagrodzeń wyżej znów wybrzmiał na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
EAHP rozszerza możliwości kształcenia się dla farmaceutów szpitalnych

EAHP rozszerza możliwości kształcenia się dla farmaceutów szpitalnych

Na początku tego roku Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) uruchomiło otwarte środowisko uczenia się w formie kursów, nowy moduł edukacyjny do dalszego rozwoju pracowników aptek szpitalnych w Europie w celu zapewnienia ciągłej poprawy opieki i wyników dla hospitalizowanych pacjentów.
Kierownik apteki szpitalnej zakwestionował specjalizację farmaceutki zdobytą w trakcie urlopu

Kierownik apteki szpitalnej zakwestionował specjalizację farmaceutki zdobytą w trakcie urlopu

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił powództwo farmaceutki przeciwko szpitalowi, w którym domagała się ona odszkodowania po tym jak rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia "z winy pracodawcy". Kobieta twierdziła, że kierownik apteki kwestionował jej dyplom Specjalisty Farmacji Szpitalnej i dopuszczał się mobbingu. W rzeczywistości sprawa wyglądała jednak nieco inaczej...
Loading...