Farmacja kliniczna – mrzonki czy rzeczywistość?

Studenci farmacji nie boją się wyzwań! 15 grudnia w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ Collegium Medicum, poruszyli istotny problem w świecie medycznym. “Farmacja kliniczna: różne perspektywy, wspólny cel”- tak brzmiał temat konferencji połączonej z debatą, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji w Krakowie.

Okiem praktyka

Farmacja kliniczna to dla wielu polskich farmaceutów sfera mrzonek i niespełnionych obietnic. Choć brak jest regulacji prawnych dotyczących obecności farmaceuty klinicznego na szpitalnym oddziale, grono farmaceutów nie poddaje się i walczy o optymalizację farmakoterapii pacjentów. Swoimi doświadczeniami w tym temacie podzielili się ze studentami :

  • mgr farm. Anna Stachowiak,
  • mgr farm. Kamila Urbańczyk,
  • mgr farm. Ksenia Czech,
  • mgr farm. Katarzyna Dziewic,
  • mgr farm. Adrian Bryła.

Podczas części konferencyjnej została poruszona istota farmakodynamiki i farmakokinetyki, rola farmaceuty w kształtowaniu szpitalnej polityki antybiotykowej oraz dokonano porównania funkcjonowania szpitali w Polsce ze szpitalami w innych europejskich krajach.

Prelegenci przedstawili również w jaki sposób można już teraz zaangażować się w kliniczne aspekty farmacji.

Debata

Drugą część wydarzenie stanowiła debata, podczas której padły pytania:

  • Czy jest szansa na unormowanie prawne zawodu i jakie ustawy powinny wejść w życie, aby farmaceuta kliniczny mógł efektywnie pracować?
  • Jakie kraje można uznać za wzorzec w świecie farmacji klinicznej?
  • Jak mógłby wyglądać skład zespołu terapeutycznego oraz jaką rolę pełniłby w nim farmaceuta?

Prelegenci zwrócili także uwagę na sposób kształcenia i potrzebę położenia większego nacisku na ilość godzin, jaką spędzają studenci farmacji na oddziale podczas swojego toku edukacji. Rozwinęła się również żywa dyskusja na temat różnic i podobieństw między farmacją kliniczną a szpitalną. Uczestnicy byli bardzo ciekawi jaką ścieżkę kariery wybrać po studiach – doktorat czy specjalizację?

Duże zainteresowanie uczestników

Podczas wydarzenia wiele osób dowiedziało się jakie działania możne podejmować farmaceuta, aby przyczynić się udoskonalenia opieki nad pacjentem na szpitalnym oddziale.

Duża liczba uczestników oraz żywe zainteresowanie tematem zarówno podczas konferencji, jak i debaty świadczy o tym, że studentom oraz absolwentom farmacji bardzo zależy na możliwości sprawowania opieki farmaceutycznej na oddziale.

 

Z dumą przypominamy, że patronat medialny nad wydarzeniem objęła AptekaSzpitalna.pl :)

 

logo