URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na import równoległy – maj 2019 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w maju 2019 roku.
import równoległy

Wykaz zawiera 28 produktów leczniczych z pozwoleniem na import równoległy, w tym 24 o kategorii dostępności Rp. Dodatkowo uwzględniono m.in. postacie farmaceutyczne, dawki i wielkości opakowań, a także kraj eksportu.

Pełny wykaz produktów leczniczych.

 

Źródło: URPL

logo