GIF: Wycofanie z obrotu pochodzących z importu równoległego serii leku Debridat

GIF: Wycofanie z obrotu pochodzących z importu równoległego serii leku Debridat

22 listopada 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu kolejnych serii preparatu Debridat. Tym razem decyzje odnoszą się do serii leków pochodzących z importu równoległego.
import równoległy

URPL: Wykaz leków z uzyskanym w sierpniu 2019 roku pozwoleniem na import równoległy

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w sierpniu 2019 roku.
import równoległy

URPL: Wykaz leków z uzyskanym w lipcu 2019 roku pozwoleniem na import równoległy

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w lipcu 2019 roku.
import równoległy

URPL: Wykaz leków z uzyskanym w czerwcu 2019 roku pozwoleniem na import równoległy

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w czerwcu 2019 roku.
import równoległy

URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na import równoległy – maj 2019 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w maju 2019 roku.
URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na import równoległy od marca 2019 roku

URPL: Wykaz leków z pozwoleniem na import równoległy od marca 2019 roku

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w marcu 2019 roku.
BREXIT: Cofnięcie zezwoleń na import równoległy po 29 marca

BREXIT: Cofnięcie zezwoleń na import równoległy po 29 marca

Na 29 marca 2019 roku planowane jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jakie będą skutki w imporcie leków, jeśli Brexit odbędzie się bez porozumienia?