Szpiczak mnogi – nowy lek dla pacjentów

EMA zaleciła warunkowe dopuszczenie do obrotu w UE leku Tecvayli. Preparat stosuje się w terapii szpiczaka mnogiego.
Szpiczak mnogi - lek Tecvayli szansą dla pacjentów

Europejska Agencja Leków umożliwiła pacjentom cierpiącym na szpiczaka mnogiego nowy wariant leczenia. Do obrotu na terenie Unii Europejskiej dopuściła lek o nazwie Tecvayli. Substancją czynną w preparacie jest teklistamab. Przeznaczony jest do stosowania u dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim. Warunkiem skorzystania z terapii lekiem jest wyczerpanie innych możliwości terapeutycznych. Pacjent musi zakończyć leczenie środkiem immunomodulującym, inhibitorem proteasomu i przeciwciałem anty-CD38 a nowotwór pogorszył się od ostatniego leczenia. Szpiczak mnogi u takiego pacjenta musi być w fazie zawansowanej.

Czym jest szpiczak mnogi?

Szpiczak mnogi inaczej nazywany plazmocytowym to rodzaj nowotworu złośliwego. Najczęściej diagnozowana pomiędzy 65 a70 rokiem życia. Atakuje układ krwionośny pacjenta, wywodzi się z z dojrzałych komórek układu odpornościowego, nazywanych plazmocytami. Choroba charakteryzuje się szybkim postępem, który powodują rozprzestrzeniające się w szpiku chorobowo zmienione plazmocyty. Proces ten powoduje uszkodzenie struktury kości, zwłaszcza kręgosłupa, żeber, mostka, miednicy i czaszki. Kolejnym negatywnym oddziaływaniem choroby na organizm jest upośledzenie działania krwiotwórczego szpiku. Dodatkowo prowadzi do uszkodzenia nerek a także obniżenia odporności.

Tecvayli – co to za lek?

Substancją czynną preparatu jest teklistamab. Cząsteczka jest przeciwciałem monoklonalnym, które działa jednocześnie na dwa białka. Jedno z nich to białko zwane antygenem dojrzewania komórek B (BCMA). Jest to białko obecne na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego. Drugie z nich to CD3, białko obecne na limfocytach T. Są to komórki układu odpornościowego, które niszczą nieprawidłowe komórki. Poprzez połączenie się jednocześnie z BCMA i CD3, Tecvayli aktywuje komórki T w celu zabicia komórek szpiczaka mnogiego.

https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-multiple-myeloma-patients-limited-treatment-options

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecvayli

logo