Relacja z 24. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych

W dniach 27-29 marca 2019 roku odbył się 24. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (EAHP). W wydarzeniu zorganizowanym w Barcelonie wzięło udział ponad 3700 farmaceutów szpitalnych z ponad 60 różnych krajów.

Kongres skupiał się wokół tematu: „Spersonalizowana Apteka Szpitalna – zaspokojenie potrzeb każdego pacjenta”. Podczas 3 dni, farmaceuci mogli uczestniczyć w przygotowanych przez organizatorów seminariach, warsztatach i 5 wydarzeniach Synergy Satellite. Te ostatnie dotyczyły postępów w dziedzinie leków biopodobnych, leków przeciwzakrzepowych, a także poruszały temat dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków (FMD) i Brexitu.

Przedstawiono również, szczegóły z raportu o problemie niedoborów leków w sektorze szpitalnym. Zespół EAHP ds. Wdrażania omówił Narzędzie do Samooceny (Self-Assessment tool, SAT) oraz Program Ośrodków Wymiany i Doskonalenia Farmaceutów (Statement Implementation Learning Collaborative Centres, SILCC).

Podczas wydarzenia odbyła się sesja plakatowa, w której omówiono najnowsze innowacje badawcze. Komitet Naukowy przyznał I nagrodę za plakat zatytułowany: „Określenie niezbędnych komponentów narzędzia do badania złożoności opieki farmaceutycznej: badanie e-delphi”. Nagroda Good Practice Initiative (GIP) z 2019 r. trafiła do autora pracy: „Wykorzystanie elektronicznego algorytmu do identyfikacji najbardziej odpowiednich pacjentów, potrzebujących przeprowadzenia przeglądu leków”.

Następna edycja odbędzie się za rok w szwedzkim Göteborgu, w dniach 25-27 marca 2020 roku.

 

Źródło: eahp.eu

logo