III Międzynarodowa Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”

W dniach 26-27 maja 2018r. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”, organizowana przez Fundację Krok Po Kroku i Koalicję Medycznej Marihuany.

Dwudniowa konferencja odbędzie się we wrocławskim hotelu IBIS Styles.

Konferencja skierowana jest do: lekarzy, personelu medycznego, polityków, pacjentów oraz ich opiekunów. Lekarze i personel medyczny – zdobędą rzetelną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Pacjenci – poznają nowe możliwości leczenia i rozwiązania swoich problemów zdrowotnych. Politycy – będą mieli szansę poszerzenia swojej wiedzy w zakresie systemów prawnych obowiązujących w innych krajach i czerpania z najlepszych na świecie źródeł ws. medycznej marihuany.

Program konferencji obejmuj najnowsze doniesienia naukowe ze świata medycznej marihuany, doświadczenia lekarzy i pacjentów podejmujących się terapii medyczną marihuaną, a także międzynarodowe doświadczenia związane z regulacjami prawnymi dot. wykorzystania marihuany w leczeniu.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Cristina Sanchez –  profesor nadzwyczajny biochemii i biologii molekularnej, Jerzy P. Szaflarski – profesor neurologii, Krzysztof Krajewski – kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji.

logo