Toripalimab i terapia raka nosowej części gardła

Toripalimab to nowy i obiecujący produkt leczniczy, który kierowany jest przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki ( (programmed cell death-1, PD-1).

W czasie tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano rezultaty badania klinicznego II fazy. W jego ramach, chorzy na rozsianego i/lub nawrotowego raka nosowej części gardła otrzymywali toripalimab razem ze standardową chemioterapią (cisplatyna z gemcytabiną) lub wyłączną chemioterapię (odpowiednio 143 i 143 pacjentów).

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nowotworu była równa w obu grupach odpowiednio 11,7 i 8,0 miesięcy. Udział odpowiedzi na leczenie w grupie leczonej toripalimabem i poddanej wyłącznej chemioterapii był natomiast równy odpowiednio 77,4% i 66,4%. Wyniki przeżycia całkowitego nie są jeszcze dojrzałe, jednak mają sugerować korzyść ze stosowania przeciwciała. 

Jak sądzi wielu ekspertów, rezultaty tego badania mogą stanowić podstawę do zmiany standardów leczenia zaawansowanych nowotworów nosowej części gardła.

Należy tu też podkreślić, że obecnie skuteczność oraz bezpieczeństwo toripalimabu podlegają ocenie w badaniach, które dotyczą również innych rodzajów nowotworów (np. raka nerki czy raka płuca).

AM/immuno-onkologia.pl

logo