Popularne leki przeciwzakrzepowe niezalecane u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym (APS)

Podmioty odpowiedzialne w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencją Leków informują o zwiększonym ryzyku wystąpienia zakrzepów w powyższej grupie pacjentów.
Ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych podczas terapii DOAC u pacjentów z APS

Ostrzeżenie dotyczy leków: Xarelto (rywaroksaban), Pradaxa (dabigatran), Lixiana (edoksaban), Eliquis (apiksaban). Szczególnie, zalecenie dotyczy pacjentów z grup wysokiego ryzyka. Są to chorzy, u których wszystkie trzy testy w kierunku przeciwciał antyfosfolipidowych wyszły dodatnio. Tymi testami są: antykoagulant toczniowy, przeciwciało antykardiolipinowe oraz przeciwciało przeciwko glikoproteinie beta-2 typu 1.

W przypadku terapii bezpośrednimi, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy ocenić leczenie i rozważyć zamianę leku na antagonistów witaminy K – warfarynę.

Obecnie nie ma dostatecznych dowodów, że którykolwiek z wymienionych leków zapewnia wystarczającą ochronę u pacjentów z utrwalonym APS.

Leki zawierające rywaroksaban, dabigatran, edoksaban i apiksaban stosuje się między innymi w terapii i profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zapobieganiu udarowi mózgu i zatorowości systemowej u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których występuje jeden lub więcej dodatkowych czynników ryzyka.

Przeczytaj pełną treść komunikatu.

 

Źródło: URPL

logo