PODCAST

Czym jest syndrom poszpitalny? | dr Maja Czerwińska – Rogowska

DLA FARMACEUTY

Jakie konsekwencje dla pacjenta ma unieruchomienie, zaburzenie rytmu okołodobowego, stres, spadek aktywności fizycznej i niewłaściwe odzywianie?

logo